Danh sách Trưởng văn phòng đại diện, Phóng viên thường trú

9:32, Thứ Hai, 1-7-2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

DANH SÁCH TRƯỞNG VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN; PHÓNG VIÊN THƯỜNG TRÚ
 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH

(Cập nhật tháng 7/2024)

 

A - TRƯỞNG VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN; PHÓNG VIÊN THƯỜNG TRÚ

Tải xuống tại đây!  (Cập nhật ngày 06/6/2024)

 

B - PHÓNG VIÊN THUỘC CÁC VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN; PHÓNG VIÊN CÓ VĂN BẢN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG (CÓ THẺ NHÀ BÁO)

Tải xuống tại đây! (Cập nhật ngày 01/7/2024)

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG QUẢNG BÌNH