Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2022 và triển khai các nghị quyết số 01/NQ-CP, 11/NQ-CP của Chính phủ

14:32, Thứ Sáu, 5-8-2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 20/7/2022,  UBND tỉnh có Báo cáo số 198a/BC-UBND về tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2022 và triển khai các nghị quyết số 01/NQ-CP, 11/NQ-CP của Chính phủ

Tải xuống văn bản tại đây!

Các tin khác