Tập trung khắc phục hậu quả bão số 4 và chủ động ứng phó thiên tai trong thời gian tới

11:11, Thứ Sáu, 7-10-2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

1. Công điện số 875/CĐ-TTg ngày 30/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục hậu quả bão số 4 và chủ động ứng phó thiên tai trong thời gian tới.

2. Công điện số 05/CĐ-BTTTT ngày 05/10/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tập trung khắc phục hậu quả Bão số 4 và chủ động ứng phó thiên tai trong thời gian tới.

3. Công văn số 662/TTCS-TQ ngày 05/10/2022 của Cục Thông tin cơ sở về việc tuyên truyền tập trung khắc phục hậu quả Bão số 4 và chủ động ứng phó thiên tai trong thời gian tới

Các tin khác