Danh sách các chương trình phối hợp

7:46, Thứ Ba, 3-9-2019

Xem với cỡ chữ : A- A A+

I. CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC CỦA UBND TỈNH DO SỞ LÀM ĐẦU MỐI

TT

Tên Chương trình

Nội dung

Ngày ký kết

Đầu mối

Phối hợp

Ghi chú

1

Thỏa thuận hợp tác chiến lược về Viễn thông và Công nghệ thông tin giai đoạn 2015-2020 số 35/UBND-VNPT giữa UBND tỉnh Quảng Bình và Tập đoàn Bưu chính Viễn thong Việt Nam

Hợp tác trong xây dựng hạ tầng Viễn thông và Công nghệ thông tin; ứng dụng công nghệ thông tin; hoàn thiện các giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; phát triển nguồn nhân lực VT&CNTT; phát triển công nghiệp công nghệ thông tin; xây dựng cơ chế, chính sách và các quy định cho ứng dụng công nghệ thông tin

28/01/2015

Văn phòng

P. BCVT
P. CNTT

 

II. CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC, KÝ KẾT CỦA SỞ

TT

Nội dung

Đầu mối

Phối hợp

Ghi chú

1

Chương trình phối hợp giữa Sở Thông tin và Truyền thông với Bộ Chỉ huy Bộ Đội Biên phòng tỉnh trong công tác thông tin, tuyên truyền và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới, vùng biển tỉnh Quảng Bình

P.BCXB
(đ/c Nhung)

Văn phòng;
P. BCVT

 

2

Chương trình phối hợp giữa Sở Thông tin và Truyền thông với Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Bình, Đài khí tượng thủy văn Quảng Bình trong công tác thông tin, tuyên truyền, dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai trên địa bàn tỉnh

P.BCXB
(đ/c Lan)

 

 

3

Chương trình phối hợp công tác số 02/CTr-SVHTTDL-STTTT ngày 19/7/2013 giữa hai Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở Thông tin và Truyền thông trong việc tăng cường tổ chức hoạt động phục vụ sách, báo tại các Điểm Bưu điện - Văn hóa xã giai đoạn 2013 - 2020


P. BCVT

 

Lễ ký kết ngày
19/ 7/2013

4

Chương trình phối hợp triển khai ứng dụng và phát triển CNTT giữa Sở Thông tin và Truyền thông và Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2015-2020

P.CNTT
(đ/c T.Thanh)

 

Lễ ký kết ngày 02/4/2015

5

Chương trình phối hợp với VNNIC

P.CNTT (đ/c Huế)

 

Lễ ký kết ngày 25/02/2016

6

Chương trình ký kết thỏa thuận với Cục ATTT về việc phối hợp công tác ATTT trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016-2020

P.CNTT

 

Lễ ký kết ngày
29/ 7/2016

7

Chương trình hợp tác với VNCERT trong phối hợp, ứng cứu, xử lý sự cố máy tính trên địa bàn tỉnh

Trung tâm CNTT&TT

 

Lễ ký kết ngày
11/ 11/2016

8

Chương trình ký kết giữa Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình với Sở Bưu điện, Viễn thông và Thông tin tỉnh Khăm Muộn -Lào

VPS
 

Các phòng, đơn vị

Lễ ký kết ngày 22/9/2015