Quy chế bảo đảm ATTTM trong hoạt động ứng dụng CNTT của các CQNN tỉnh Quảng Bình

18:10, Thứ Hai, 28-12-2020

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Ngày 14/7/2020, UBND tỉnh đã có Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Bình.

Theo đó, việc áp dụng Quy chế nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý và giảm nguy cơ gây mất an toàn thông tin mạng, bảo đảm an ninh thông tin trong quá trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức. Hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin phải tuân thủ nguyên tắc bảo đảm an toàn thông tin mạng được quy định tại Điều 4 Luật An toàn thông tin mạng ngày 19/11/2015 và Điều 41 Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

Quy chế cũng nêu rõ các hành vi bị bị cấm, đó là hành vi bị nghiêm cấm về an toàn, an ninh thông tin mạng quy định tại Điều 7 Luật An toàn thông tin mạng ngày 19/11/2015 và Điều 8 Luật An ninh mạng ngày 12/6/2018; hành vi bị cấm trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng quy định tại Điều 5 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng; tự ý lắp đặt các thiết bị phát sóng Wifi (Access Point) vào mạng máy tính của cơ quan, tổ chức và thiết bị tiếp sóng Wifi (Wireless card, wireless USB) trên máy tính có kết nối mạng nội bộ để truy nhập mạng Wifi ngoài khi chưa được phê duyệt của lãnh đạo cơ quan, tổ chức; tự ý đăng lên, tải về, chia sẻ dưới mọi hình thức các dữ liệu, tài liệu, số liệu nội bộ, những văn bản chưa được cấp có thẩm quyền công khai lên mạng internet và các phương tiện thông tin đại chúng khác.

Ngoài ra, Quy chế cũng quy định các yêu cầu chung về quản lý an toàn thông tin mạng; quản lý đăng nhập, truy nhập hệ thống thông tin; quản lý vận hành hệ thống thông tin; phòng, chống phần mềm độc hại; bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng…

Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan Nhà nước tỉnh Quảng Bình gồm 03 Chương, 14 Điều có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/7/2020, thay thế Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 21/10/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Download Quyết định ban hành Quy chế tại đây:    Bản chính thức          Bản word

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Các tin khác