Bảo đảm ATTTM trong hoạt động ứng dụng CNTT của cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2021

9:58, Thứ Sáu, 19-3-2021

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 01/3/2021, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Kế hoạch số 262/KH-UBND về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2021.

Theo đó, đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm về bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng CNTT của cơ quan nhà nước như sau:

1. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trang bị kỹ năng cơ bản về an toàn thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, tổ chức nhà nước và người dùng Internet trên địa bàn.

2. Tiếp tục tổ chức, hoàn thiện để thực hiện đầy đủ mô hình bảo đảm an toàn thông tin chuyên nghiệp “4 lớp”, gồm: Lực lượng tại chỗ; tổ chức hoặc doanh nghiệp giám sát, bảo vệ chuyên nghiệp; tổ chức hoặc doanh nghiệp độc lập kiểm tra, đánh giá định kỳ; kết nối, chia sẻ thông tin với hệ thống giám sát quốc gia.

3. Triển khai, duy trì hoạt động của Trung tâm giám sát an toàn thông tin (SOC) của tỉnh có kết nối, chia sẻ dữ liệu với Trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia. Triển khai xây dựng, ứng dụng hệ thống phòng, chống mã độc tập trung cho máy tính cán bộ, công chức hành chính.

4. Tổ chức quản lý, vận hành và thực hiện công tác bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ đối với Trung tâm dữ liệu điện tử, Mạng diện rộng WAN, các hệ thống thông  tin, CSDL dùng chung, chuyên ngành của tỉnh. Tăng cường hạ tầng thiết bị và phần mềm giám sát, cảnh báo về an toàn thông tin cho Trung tâm dữ liệu điện tử.

5. Kiện toàn, nâng cao năng lực và duy trì hoạt động thường xuyên của Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của tỉnh. Tham gia tích cực vào các hoạt động của Mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia. Tăng cường cung cấp thông tin, chia sẻ kinh nghiệm xử lý sự cố an toàn mạng./.

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Các tin khác