Công đoàn Sở TTTT

14:9, Thứ Hai, 14-11-2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

CÔNG ĐOÀN SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

Ban chấp hành Công đoàn Sở Thông tin và Truyền thông khoá IV, nhiệm kỳ 2017-2022:

1. Đ/c Phạm Thanh Tân - Chủ tịch

2. Đ/c Trần Thị Hoa Lý - Phó chủ tịch, Trưởng ban Nữ công

3. Đ/c Trần Diễm Phúc - Uỷ viên

4. Đ/c Tăng Thị Hải - Uỷ viên

5. Đ/c Bùi Minh Đức - Uỷ viên

Ban chấp hành Công đoàn Sở Thông tin và Truyền thông khoá III, nhiệm kỳ 2012-2015 (kéo dài đến 2017):

1. Đ/c Nguyễn Phi Khanh - Chủ tịch

2. Đ/c Nguyễn Thị Thu Lan - Phó chủ tịch

3. Đ/c Nguyễn Trung Thanh - Uỷ viên

4. Đ/c Huỳnh Thị Trâm Ngọc - Uỷ viên

5. Đ/c Trần Hoài Ân - Uỷ viên

Ban chấp hành Công đoàn Sở Thông tin và Truyền thông khoá II, nhiệm kỳ 2010-2012:

1. Đ/c Phạm Thanh Tân - Chủ tịch

2. Đ/c Trần Thị Diện - Phó chủ tịch

3. Đ/c Dương Mạnh Lâm - Uỷ viên

4. Đ/c Nguyễn Thị Thuý - Uỷ viên

5. Đ/c Nguyễn Thanh Huy - Uỷ viên

Ban chấp hành Công đoàn Sở Bưu chính, Viễn thông khoá I, nhiệm kỳ 2007-2010:

1. Đ/c Hoàng Việt Hùng - Chủ tịch

2. Đ/c Lê Quang Hoạt - Phó chủ tịch

3. Đ/c Nguyễn Thị Thuý - Uỷ viên

4. Đ/c Trần Thị Diện - Uỷ viên

5. Đ/c Nguyễn Thanh Huy - Uỷ viên