Xây dựng phân hệ chức năng Kho quản lý dữ liệu điện tử trên Cổng dịch vụ công Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo Nghị định số 45 2020 NĐ-CP và Quyết định số 468 QĐ-TTg; kiểm thử, vận hành thử phần mềm; đào tạo chuyển giao

11:47, Thứ Bảy, 5-3-2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 

Hình thức thông báo Đăng lần đầu
Loại thông báo Thông báo thực
Số TBMT 20220305659 - 00
Số hiệu KHLCNT 20220301287
Tên KHLCNT Xây dựng phân hệ chức năng Kho quản lý dữ liệu điện tử trên Cổng dịch vụ công/ Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP và Quyết định số 468/QĐ-TTg
Lĩnh vực Tư vấn
Bên mời thầu Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình
Tên gói thầu Xây dựng phân hệ chức năng Kho quản lý dữ liệu điện tử trên Cổng dịch vụ công Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo Nghị định số 45 2020 NĐ-CP và Quyết định số 468 QĐ-TTg; kiểm thử, vận hành thử phần mềm; đào tạo chuyển giao
Phân loại Hoạt động chi thường xuyên
Tên dự toán mua sắm Xây dựng phân hệ chức năng Kho quản lý dữ liệu điện tử trên Cổng dịch vụ công/ Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP và Quyết định số 468/QĐ-TTg
Chi tiết nguồn vốn Ngân sách tỉnh
Loại hợp đồng Trọn gói
Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 90 Ngày

 

 

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 02/03/2022 15:28 Đến ngày 22/03/2022 15:30
Phát hành E-HSMT Miễn phí
Thời gian hiệu lực của E-HSDT 120 Ngày
Địa điểm nhận HSDT website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Địa điểm thực hiện gói thầu Tỉnh Quảng Bình

 

Thời điểm đóng/mở thầu 22/03/2022 15:30
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Dự toán gói thầu 1.715.574.000 VND (Một tỷ bảy trăm mười lăm triệu năm trăm bảy mươi bốn nghìn đồng chẵn)

Các tin khác