Đề án chỉnh trang cáp thông tin trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

15:6, Thứ Sáu, 25-2-2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

1.1. Mục tiêu

- Đảm bảo hệ thống cáp thông tin lắp đặt đáp ứng các quy định của UBND tỉnh, của Bộ Thông tin và Truyền thông, quy định chuyên ngành và an toàn của ngành điện, đảm bảo mỹ quan đô thị, an toàn cho người dân và các phương tiện tham gia giao thông, an toàn trong quản lý vận hành lưới điện và thông tin liên lạc.

- Từng bước thực hiện ngầm hóa các tuyến cáp thông tin tại các tuyến đường chính trong khu đô thị, hạ ngầm các tuyến cáp băng/vượt đường giao thông; triển khai thu hồi cáp/hộp cáp không còn sử dụng.

1.2. Yêu cầu

- Quá trình thực hiện chỉnh trang phải đảm bảo hạn chế tối đa việc gián đoạn thông tin liên lạc và không gây ra sự cố lưới điện đang vận hành; đảm bảo an toàn lao động, trật tự an toàn giao thông trong suốt quá trình thi công chỉnh trang, làm gọn hệ thống cáp thông tin.

- Việc chỉnh trang cáp thông tin phải đảm bảo an toàn về điện.

- Đơn vị sở hữu cột điện và các đơn vị sở hữu cáp thông tin phối hợp quản lý chặt chẽ và hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình chỉnh trang và phát triển mới hệ thống cáp treo trên cột điện.

- Việc thi công sắp xếp, chỉnh trang và phát triển mới hệ thống cáp treo trên cột điện phải tuân thủ đúng quy định của tỉnh, của ngành điện, ngành viễn thông và các quy định khác có liên quan.

- Đối với các tuyến cáp thi công mới sau khi Đề án chỉnh trang cáp được phê duyệt: Bắt buộc phải thực hiện ngầm hóa tại các tuyến đường chính, các khu đô thị, khu dân cư mới; những khu vực không ngầm hóa được, khi treo cáp phải đảm bảo phù hợp Quy chuẩn QCVN 33:2011/BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông và Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 17/4/2018 của UBND tỉnh Quảng Bình.

          - Đối với các tuyến cáp đã thi công, lắp đặt trước thời điểm Đề án chỉnh trang cáp được phê duyệt: Thực hiện rà soát, xây dựng lộ trình ngầm hóa tại các tuyến đường chính khu vực trung tâm thành phố Đồng Hới, thị xã Ba Đồn, thị trấn các huyện lỵ. Trong lúc chưa có điều kiện ngầm hóa, yêu cầu phải thực hiện chỉnh trang, bó gọn, thu hồi cáp không sử dụng.

1.3. Đối tượng chỉnh trang: Cáp thông tin treo trên cột; cáp thông tin vượt/băng đường giao thông; cáp thuê bao; cống bể, hộp cáp, bộ chia tín hiệu truyền hình.

1.4. Phạm vi, lộ trình chỉnh trang: Trên địa bàn toàn tỉnh, phân theo lộ trình từng giai đoạn.

- Giai đoạn năm 2019 - 2021: Triển khai thực hiện chỉnh trang tại khu vực trung tâm thành phố Đồng Hới, các phường thuộc thị xã Ba Đồn, khu vực thị trấn, thị tứ, các khu di tích lịch sử, văn hóa, khu du lịch trên địa bàn tỉnh; triển khai hạ ngầm hệ thống cáp thông tin treo trên các tuyến đường đã có cống bể, các tuyến đường: Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Quang Trung thuộc thành phố Đồng Hới; một số trục đường chính thuộc phường Ba Đồn, thị trấn Kiến Giang, thị trấn Quán Hàu, thị trấn Hoàn Lão, thị trấn Đồng Lê, thị trấn Quy Đạt; hạ ngầm cáp băng đường giao thông đối với các tuyến đường thực hiện nâng cấp, mở rộng.

- Giai đoạn 2022 - 2025: Triển khai chỉnh trang khu vực trung tâm thị trấn nông trường Lệ Ninh, thị trấn nông trường Việt Trung; các khu vực tập trung đông dân cư, khu vực trung tâm các xã trên địa bàn toàn tỉnh. Hoàn thành việc chỉnh trang, bó gọn cáp thông tin treo đối với các khu vực còn lại theo lộ trình hàng năm. Triển khai đầu tư xây dựng công trình ngầm hóa cáp thông tin tại các trục đường chính trong đô thị chưa có cống bể; hạ ngầm cáp thông tin các trục đường chính trên địa bàn thành phố Đồng Hới, phường Ba Đồn và các thị trấn: Kiến Giang, Quán Hàu, Hoàn Lão, Đồng Lê, Quy Đạt; hạ ngầm cáp thông tin băng đường giao thông tại một số tuyến đường chính thuộc thành phố Đồng Hới, phường Ba Đồn và trung tâm các thị trấn huyện lỵ.

          - Giai đoạn sau năm 2025: Chỉnh trang, ngầm hóa cáp thông tin các khu vực còn lại trên địa bàn toàn tỉnh.

          2. Các hạng mục chỉnh trang

          2.1. Ngầm hóa

- Triển khai ngầm hóa hệ thống cáp thông tin treo đối với các tuyến đường đã có cống bể.

  - Tại các khu công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư mới, các tuyến đường xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp, mở rộng, yêu cầu bắt buộc các chủ đầu tư phải thiết kế, xây dựng hạ tầng kỹ thuật cống, bể ngầm dùng chung để bố trí đường dây, đường ống kỹ thuật của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông và dây thuê bao đến tận nhà thuê bao.

2.2. Chỉnh trang, bó gọn cáp:

- Thiết lập sợi cáp chịu lực, lắp đặt các vòng khuyên, gông, gá treo cáp. Cáp thông tin treo phải được sắp xếp, kéo căng, bó gọn, đưa cáp vào các vòng khuyên, gông hoặc giá đỡ; cáp dự phòng có chiều dài tối đa không quá 10 m, được quấn thành vòng tròn (đường kính nhỏ hơn 0,6m) đưa vào gông, lắp đặt ở mặt sau của cột, điểm thấp nhất của vòng tròn cáp dự phòng cách mặt đất tối thiểu là 2,5m. Khoảng cách giữa 2 cáp dự phòng của một chủ sở hữu cáp gần nhau tối thiểu 200m. Hệ thống cáp treo băng đường giao thông phải đúng độ cao quy định theo quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật.

- Sắp xếp cáp dự phòng, măng sông, tủ/hộp cáp treo trên cột theo đúng quy định tại Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 17/4/2018 của UBND tỉnh Quảng Bình; gia cố, thay thế cột treo cáp không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

2.3. Thu gom cáp không sử dụng:

Loại bỏ và thu hồi cáp hỏng, cáp không sử dụng, măng sông, tủ/hộp cáp, bộ chia tín hiệu truyền hình đã hư hỏng hoặc không còn sử dụng. Thay thế nhiều cáp thuê bao bằng cáp có dung lượng lớn.

 3. Nhiệm vụ, giải pháp

        3.1. Xác định tuyến đường, khu vực bắt buộc ngầm hóa cáp thông tin treo

        - Khảo sát, lập quy hoạch tuyến đường, khu vực bắt buộc ngầm hóa cáp thông tin treo.

        - Xây dựng lộ trình thực hiện ngầm hóa.

        - Đầu tư xây dựng hạ tầng công trình ngầm.

        3.2. Quy định, yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp chủ sở hữu cáp thông tin trên địa bàn

- Rà soát, xây dựng kế hoạch chỉnh trang cáp thông tin hàng năm, đăng ký các tuyến đường chủ trì thực hiện chỉnh trang cáp, báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo, triển khai thực hiện.

- Tổ chức chỉnh trang, bó gọn cáp thông tin trên các tuyến cột treo cáp do đơn vị mình sở hữu.

- Rà soát, chỉnh trang, ngầm hóa cáp băng đường giao thông.

- Chịu trách nhiệm tháo dỡ, thu hồi cáp trục, cáp thuê bao, hộp cáp hỏng, không sử dụng của đơn vị trên các tuyến đường, đặc biệt là cáp thuê bao vào nhà người dân.

- Rà soát, thu hồi, tháo gỡ những tuyến cột/cột treo cáp không sử dụng hoặc bị nghiêng, gãy, đổ, không đảm bảo mỹ quan đô thị, gây mất an toàn.

- Rà soát, tháo gỡ cáp thông tin treo trên cột điện chiếu sáng không đúng quy định tại các khu đô thị, khu dân cư mới.

3.3. Sử dụng chung hạ tầng

- Các đơn vị, doanh nghiệp đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật dùng chung thì trực tiếp tổ chức quản lý, khai thác vận hành và tổ chức thu phí đối với doanh nghiệp khác thuê hạ tầng dùng chung.

- Các công trình hạ tầng kỹ thuật dùng chung do Nhà nước đầu tư thì bàn giao cho 01 đơn vị sự nghiệp có thu  hoặc đấu thầu lựa chọn đơn vị quản lý, vận hành theo quy định.

- Công trình hạ tầng kỹ thuật được đầu tư phải đảm bảo đủ dung lượng cho các doanh nghiệp khác dùng chung. Trường hợp 01 đơn vị không đủ kinh phí để đầu tư thì giao Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các doanh nghiệp cùng có trách nhiệm chia sẻ đầu tư và trao đổi hạ tầng để sử dụng chung.

- Xây dựng lộ trình ngầm hóa cáp thông tin, cáp băng đường giao thông, kế hoạch sử dụng chung hạ tầng ngầm đối với các tuyến đã có cống, bể, hạ tầng ngầm.

        3.4. Thông tin, tuyên truyền

Tổ chức thông tin tuyên truyền rộng rãi đến các cấp, các ngành, người dân về chủ trương, lộ trình, nội dung thực hiện chỉnh trang cáp thông tin và thu hồi cáp không sử dụng để tạo sự đồng thuận, hưởng ứng, vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt sự hỗ trợ, tham gia của người dân. Đề nghị người dân phối hợp tháo gỡ cáp thuê bao không sử dụng để các đội thu hồi cáp, các đơn vị chủ sở hữu cáp thực hiện thu hồi.

4. Kinh phí thực hiện

4.1. Ngân sách tỉnh

- Kinh phí ngân sách tỉnh đảm bảo thực hiện công tác quản lý, thông tin tuyên truyền, khảo sát, giám sát công tác chỉnh trang cáp thông tin và hoạt động thu hồi cáp vô thừa nhận trên địa bàn tỉnh.

- Hàng năm, căn cứ vào khả năng cân đối của ngân sách tỉnh và tiến độ thực hiện Đề án, Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng dự toán gửi Sở Tài chính thẩm định, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện.

4.2. Ngân sách các huyện, thị xã, thành phố

- Thực hiện công tác tuyên truyền, kiểm tra, đánh giá, chỉ đạo việc thực hiện chỉnh trang cáp thông tin trên địa bàn; kinh phí hỗ trợ thực hiện thu hồi cáp/hộp cáp thuê bao không sử dụng; kinh phí đầu tư xây dựng một số công trình hạ tầng kỹ thuật dùng chung trên địa bàn.

- Hàng năm, các huyện, thị xã, thành phố bố trí nguồn kinh phí hoạt động cho Ban Chỉ đạo chỉnh trang cáp thông tin cấp huyện đảm bảo đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ.

4.3. Kinh phí doanh nghiệp

Là nguồn kinh phí chính, thực hiện công tác chỉnh trang cáp thông tin treo trên địa bàn, thực hiện thu hồi cáp trục, cáp thuê bao/hộp cáp không còn sử dụng; kinh phí xây dựng công trình ngầm, ngầm hóa cáp thông tin tại các tuyến đường, khu vực bắt buộc ngầm hóa cáp thông tin; kinh phí xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung.

4.4. Kinh phí xã hội hóa khác

Kinh phí đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật dùng chung tại các khu đô thị, khu dân cư mới, các tuyến đường giao thông thực hiện nâng cấp, mở rộng, các khu vực bắt buộc thực hiện ngầm hóa cáp thông tin

Các tin khác