Lễ ra quân Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 tại xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa sẽ diễn ra vào ngày 01/7/2024.

16:11, Thứ Bảy, 22-6-2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Kế hoạch tuyên truyền Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 ban hành kèm theo Quyết định số 611/QĐ-TCTK ngày 23/5/2024 của tổng Cục trưởng tổng Cục thống kê, ngày 01/7/2024, Cục Thống kê tỉnh phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh sẽ tổ chức Lễ ra quân Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 tại xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa.

 Poster tuyên truyền về Điều tra DTTS 2024

Lễ ra quân nhằm tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung cơ bản của Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 (Điều tra DTTS 2024); giúp người dân, đặc biệt là đồng bào vùng dân tộc thiểu số hiểu rõ về công tác dân tộc, sự quan tâm, đầu tư, chính sách phát triển kinh tế - xã hội các vùng dân tộc thiểu số của Đảng, Nhà nước, từ đó nhận thức được quyền lợi và trách nhiệm của người dân trong việc cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời cho điều tra viên; nâng cao và thống nhất nhận thức của chính quyền các cấp, các ngành và người dân về tầm quan trọng của Điều tra DTTS 2024; nâng cao tinh thần trách nhiệm của điều tra viên thống kê, tổ trưởng điều tra, giám sát viên các cấp trong việc thu thập, kiểm tra, xác minh thông tin.

Poster nội dung điều tra DTTS 2024

Sau Lễ ra quân, các điều tra viên sẽ chọn 02 hộ dân cư gần nhau thuộc địa bàn 010 (bản Yên Hợp) để làm mẫu thu thập thông tin nhằm rút kinh nghiệm trong ngày đầu ra quân và làm tư liệu cho công tác tuyên truyền tại địa phương.

Theo Phương án Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 của Tổng Cục thống kê, thời gian Điều tra DTTS 2024 sẽ diễn ra từ ngày 01/7/2024 đến ngày 15/8/2024.

                                                                                      Thúy Nhung

Các tin khác