Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra việc chấp hành pháp luật về kiểm định, công tác quản lý, sử dụng trạm thu phát sóng thông tin di động BTS

10:15, Thứ Hai, 30-10-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật về kiểm định, công tác quản lý, sử dụng trạm thu phát sóng thông tin di động BTS theo Kế hoạch số 1627/KH-STTTT ngày 12/9/2023 đối với Viettel Quảng Bình và VNPT Quảng Bình.

Thời gian qua, các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn đã xây dựng, phát triển hạ tầng trạm BTS cơ bản tuân thủ Quy hoạch hạ tầng viễn thông tỉnh và các văn bản chấp thuận phù hợp quy hoạch của Sở Thông tin và Truyền thông; đã tăng cường đầu tư phát triển mở rộng hạ tầng mạng lưới viễn thông đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ của người dân, phục vụ công tác PCTT&TKCN, QP-AN và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; thực hiện theo dõi, quản lý, bảo trì bảo dưỡng định kỳ trạm BTS; thực hiện công tác kiểm định trạm gốc, công bố đối với các trạm BTS đầy đủ, đúng quy định.
Tuy nhiên, qua kiểm tra vẫn phát hiện một số tồn tại, hạn chế. Đoàn kiểm tra đã yêu cầu Viettel Quảng Bình và VNPT Quảng Bình kịp thời khắc phục các tồn tại, triển khai thực hiện tốt các nội dung: thực hiện đúng quy định về kiểm định, công bố đối với các Trạm BTS theo Thông tư 07/2020/TT-BTTTT ngày 13/4/2020, Thông tư 08/2020/TT-BTTTT ngày 13/4/2020 và Thông tư 07/2023/TT-BTTTT ngày 30/6/2023 về sửa đổi, bổ sung Thông tư 08/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông; thực hiện niêm yết Giấy chứng nhận kiểm định, Bản công bố trạm BTS theo đúng quy định; tăng cường sử dụng chung cơ sở hạ tầng viễn thông theo Chỉ thị số 52/CT-BTTTT năm 2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông; chủ động xây dựng kế hoạch và đề xuất Sở Thông tin và Truyền thông chấp thuận quy hoạch hạ tầng viễn thông theo định kỳ 6 tháng, năm; việc đề xuất chấp thuận phù hợp quy hoạch đảm bảo sát thực tế, có tính khả thi trong xây dựng. Thực hiện tốt chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất cho Sở Thông tin và Truyền thông và cơ quan chức năng.

Huyền Loan
 

Các tin khác