TIN TỨC – SỰ KIỆN
CHUYÊN MỤC THANH TRA

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 492

  • Tổng 4.974.216

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

 

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 12/01/2022, UBND tỉnh có Quyết định số 69/QĐ-UBND về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 để áp dụng các biện pháp hành chính "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, bắt đầu áp dụng từ 00h00 ngày 13/01/2022 cho đến khi có thông báo mới.

Theo đó, tỉnh Quảng Bình được đánh giá là Cấp 1 - Nguy cơ thấp (vùng xanh);

Đối với cấp huyện, riêng thị xã Ba Đồn được đánh giá là là Cấp 2 - Nguy cơ trung bình (vùng vàng), các địa phương còn lại đều là Cấp 1 - Nguy cơ thấp (vùng xanh);

Đối với cấp xã:
- Có 03 đơn vị Cấp độ 3 - Nguy cơ cao (vùng cam) là xã Tiến Hóa - huyện Tuyên Hóa; xã Trường Xuân - huyện Quảng Ninh và xã Quảng Phong - thị xã Ba Đồn;
- Có 05 đơn vị Cấp độ 2 - Nguy cơ trung bình (vùng vàng) là xã Quảng Phú, xã Quảng Thanh - huyện Quảng Trạch; phường Ba Đồn, xã Quảng Long, xã Quảng Thọ - thị xã Ba Đồn;
- 143 xã còn lại được phân loại Cấp độ 1 - Nguy cơ thấp (vùng xanh).

Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ phân loại cấp độ dịch COVID-19 để áp dụng các biện pháp hành chính tương ứng với cấp độ dịch trên địa bàn theo quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông cũng đã cập nhật thông tin Phân loại cấp độ dịch trên Bản đồ dịch tễ Covid-map tại địa chỉ:  https://covidmap.quangbinh.gov.vn/

Tải xuống văn bản tại đây!

Hồ Quang (Tổng hợp)
 

Các tin khác