Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình lấy ý kiến đối với Dự thảo (lần 2) Quyết định ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Quảng Bình

14:19, Thứ Tư, 27-9-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Kế hoạch số 2490/KH-UBND ngày 29/12/2022 của UBND tỉnh về công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2023; Công văn số 1770/UBND-NCVX ngày 07/9/2023 của UBND tỉnh về việc nâng cao chất lượng xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật; 

Ngày 21/9/2023, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình ban hành công văn số 1699/STTTT-CĐS đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh quan tâm nghiên cứu, góp ý dự thảo Quyết định quy phạm pháp luật thay thế Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 12/9/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Quảng Bình, gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 24/10/2023 để tiếp thu, hoàn thiện, báo cáo UBND tỉnh xem xét, ban hành.
Xem nội dung Công văn, Dự thảo Quyết định, Quy chế kèm theo tại đây

Thông tin phối hợp: Ông Từ Công Nghĩa Hạnh, Chuyên viên Phòng Chuyển đổi số, Sở TT&TT; SĐT: 0942072207; email: hanhtcn.stttt@quangbinh.gov.vn.
 

CĐS

 

Các tin khác