Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình lấy ý kiến đối với đối với Dự thảo (lần 2) Quyết định ban hành Quy chế xây dựng và quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Quảng Bình.

14:39, Thứ Tư, 27-9-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh tại Công văn số 3052/VPUBND-KSTT ngày 21/7/2023 của Văn phòng UBND tỉnh về việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã thành lập Tổ soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật để tham mưu xây dựng Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế xây dựng và quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Quảng Bình, thay thế cho Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh, phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành như Luật Giao dịch điện tử năm 2023; các Nghị định số 45/2020/NĐ-CP, số 47/2020/NĐ-CP, số 107/2021/NĐ-CP, số 42/2022/NĐ-CP, số 59/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

Ngày 26/9/2023, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình ban hành công văn số 1736 /STTTT-TTCNTT  về việc lấy ý kiến đối với Dự thảo (lần 2) Quyết định ban hành Quy chế xây dựng và quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Quảng Bình, kính đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh quan tâm nghiên cứu, góp ý Dự thảo bằng văn bản, gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 28/10/2023 để tiếp thu, hoàn thiện, báo cáo UBND tỉnh xem xét, ban hành. Quá thời hạn nêu trên, nếu Quý cơ quan, đơn vị và các đồng chí không có góp ý thì được hiểu là đã nhất trí với bản Dự thảo gửi lấy ý kiến.
Công văn số 1736/STTTT-TTCNTT ngày 26/9/2023
Dự thảo Quyết định kèm quy chế 
Thông tin liên hệ, phối hợp: Bà Trần Thị Hoài Phương, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông; điện thoại: 0906591985/0232.3856696; email: phuongtth.stttt@quangbinh.gov.vn. 

        (Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông)