Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 9

  • Hôm nay 835

  • Tổng 6.933.128

Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam năm 2022

16:38, Thứ Sáu, 4-11-2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Công văn số 4264/BTP-VP ngày 31/10/2022 của Bộ Tư pháp về việc Thông báo tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam năm 2022, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh thông báo Chương trình Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022 do Bộ Tư pháp chủ trì được thực hiện vào ngày 06/11/2022.

Chương trình có sự tham dự của các đồng chí đại diện Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương; Lãnh đạo các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và tổ chức pháp chế; Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội; các tổ chức xã hội nghề nghiệp; tập đoàn, tổng công ty Nhà nước; cán bộ, công chức Bộ Tư pháp và các cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương, địa phương và đại diện các tầng lớp Nhân dân.

Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị - pháp lý quan trọng của đất nước, nhằm tôn vinh, nâng cao nhận thức về Hiến pháp, pháp luật, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thông báo về thời gian phát sóng chương trình tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị và Nhân dân trên địa bàn được biết và theo dõi chương trình.

Xem nội dung thông báo tại đây!

ML