Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
Xử lý thông tin phản ánh hoạt động gây ô nhiễm môi trường của Nhà máy tấm lợp Fibrocement và Nhà máy gạch Tuynel tại xã Quảng Xuân 

Ngày 07/7/2017, Báo Người lao động có bài Dân kêu ô nhiễm, ngành môi trường nói không của tác giả Minh Tuấn phản ánh hoạt động gây ô nhiễm môi trường của Nhà máy Tấm lợp Fibrocement Cosevco và Nhà máy Gạch Tuynel Ba Đồn ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của người dân xã Quảng Xuân trong mấy năm gần đây.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Bình, Sở Tài nguyên và Môi trường đã kiểm tra, xác minh vấn đề báo chí phản ánh và báo cáo kết quả bằng Văn bản số 1444/STNMT-TTr ngày 04/8/2017.

Theo Sở TN&MT, kết quả phân tích về môi trường không khí, nước thải, nước ngầm trong và khu vực xung quanh 2 Nhà máy cơ bản đều nằm trong giới hạn quy chuẩn cho phép; việc Báo Người lao động phản ánh hoạt động của 2 Nhà máy gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến nguồn nước ngầm của khu vực và sức khỏe các hộ dân xung quanh là chưa có cơ sở.

Kính thông tin với các cơ quan báo chí và bạn đọc!

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

[Trở về]