Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Tra Cứu VĂN BẢN
Từ cần tìm :
>>Nâng cao
STT Số / Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành File Hiệu lực VB(còn/hết)
1 1835/KH-UBND Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2017 UBND Tỉnh 31 00:00:00.0/10/2016 Còn
2 135 /KH-STTTT Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2016 Sở Thông tin và Truyền thông 25 00:00:00.0/02/2016 Còn
3 114/KH-STTTT Kế hoạch tuyên truyền Lễ hội Di tích lịch sử Quốc gia Chùa Hoằng Phúc, xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình Sở Thông tin và Truyền thông 17 00:00:00.0/02/2016 Còn
4 76/QĐ-STTTT Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2016 Sở Thông tin và Truyền thông 16 00:00:00.0/02/2016 Còn
5 103/KH-STTTT Công tác pháp chế năm 2016 Sở Thông tin và Truyền thông 02 00:00:00.0/02/2016 Còn
6 02/STTTT-BCXB V/v thông báo gia hạn sử dụng Thẻ Nhà báo giai đoạn 2011-2015 Sở Thông tin và Truyền thông 04 00:00:00.0/01/2016 Còn
7 1076/KH-STTTT Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin năm 2016 Sở Thông tin và Truyền thông 30 00:00:00.0/12/2015 Còn
8 80/QĐ-STTTT Nộp tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông vào ngân sách nhà nước Sở Thông tin và Truyền thông 23 00:00:00.0/12/2015 Còn
9 1035/KH-STTTT Kế hoạch tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về thông tin và truyền thông năm 2015 Sở Thông tin và Truyền thông 15 00:00:00.0/12/2015 Còn
10 1009/STTTT-CNTT V/v đôn đốc báo cáo định kỳ về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin năm 2015 Sở Thông tin và Truyền thông 08 00:00:00.0/12/2015 Còn
11 1006/KH-STTTT Kế hoạch kiểm tra tình hình ứng dụng công nghệ thông tintrong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Bình Sở Thông tin và Truyền thông 08 00:00:00.0/12/2015 Còn
12 41/2015/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Quảng Bình UBND Tỉnh 07 00:00:00.0/12/2015 Còn
13 68/QĐ-STTTT Thanh tra việc chấp hành pháp luật hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ truy nhập Internet và trò chơi điện tử công cộng tại các điểm truy nhập Internet công công và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn các huyện Bố Trạch, Tuyên Hóa, Quảng Trạch và thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình Sở Thông tin và Truyền thông 04 00:00:00.0/12/2015 Còn
14 68/QĐ-STTT6 Về việc công nhận và quy định mức tiền thưởng đối với các tác phẩm của các tác giả đạt giải Báo chí viết về an toàn giao thông tỉnh Quảng Bình năm 2015 Sở Thông tin và Truyền thông 03 00:00:00.0/12/2015 Còn
15 998/KH-STTTT Kế hoạch Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng Sở Thông tin và Truyền thông 03 00:00:00.0/12/2015 Còn
16 997/KH-STTTT Kế hoạch triển khai Dự án 3: Tăng cường nội dung thông tin và truyền thông về cơ sở miền núi, vùng sáu, vùng xa, biên giới, hải đảo năm 2015 Sở Thông tin và Truyền thông 03 00:00:00.0/12/2015 Còn
17 994/KH-STTTT Kế hoạch Trao Giải thưởng Báo chí viết về An toàn giao thông năm 2015 Sở Thông tin và Truyền thông 03 00:00:00.0/12/2015 Còn
18 987/KH-STTTT Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2015 Sở Thông tin và Truyền thông 02 00:00:00.0/12/2015 Còn
19 1123/KH-UBND Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình hành động số 31-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế UBND Tỉnh 22 00:00:00.0/09/2015 Còn
20 06/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy định chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản; truyền thanh, bản tin, cổng/trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình UBND Tỉnh 04 00:00:00.0/02/2015 Còn
Trang :
1