Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Tra Cứu VĂN BẢN
Từ cần tìm :
>>Nâng cao
STT Số / Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành File Hiệu lực VB(còn/hết)
1 27/2018/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng Chính Phủ 01 00:00:00.0/03/2018 Còn
2 1835/KH-UBND Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2017 UBND Tỉnh 31 00:00:00.0/10/2016 Còn
3 25/2016/NĐ-CP Về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam Chính Phủ 06 00:00:00.0/04/2016 Còn
4 10/2016/TT-BTTTT Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành" Bộ Thông tin và Truyền thông 01 00:00:00.0/04/2016 Còn
5 09/2016/TT-BTTTT Quy định chi tiết danh mục, đối tượng thụ hưởng, phạm vi, chất lượng, giá cước, khung giá cước sử dụng và mức hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 Bộ Thông tin và Truyền thông 30 00:00:00.0/03/2016 Còn
6 20/2016/NĐ-CP Quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính Chính Phủ 30 00:00:00.0/03/2016 Còn
7 07/2016/TT-BTTTT Thông tư Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về pin lithium cho thiết bị cầm tay" Bộ Thông tin và Truyền thông 22 00:00:00.0/03/2016 Còn
8 06/2016/TTLT-BTTTT-BNV Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh Liên Bộ 10 00:00:00.0/03/2016 Còn
9 05/2016/TT-BTTTT Quy định về quản lý và sử dụng mã sổ sách tiêu chuẩn quốc tế Bộ Thông tin và Truyền thông 01 00:00:00.0/03/2016 Còn
10 05/2016/TT-BTTTT Quy định về quản lý và sử dụng mã sổ sách tiêu chuẩn quốc tế Bộ Thông tin và Truyền thông 01 00:00:00.0/03/2016 Còn
11 135 /KH-STTTT Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2016 Sở Thông tin và Truyền thông 25 00:00:00.0/02/2016 Còn
12 114/KH-STTTT Kế hoạch tuyên truyền Lễ hội Di tích lịch sử Quốc gia Chùa Hoằng Phúc, xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình Sở Thông tin và Truyền thông 17 00:00:00.0/02/2016 Còn
13 76/QĐ-STTTT Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2016 Sở Thông tin và Truyền thông 16 00:00:00.0/02/2016 Còn
14 103/KH-STTTT Công tác pháp chế năm 2016 Sở Thông tin và Truyền thông 02 00:00:00.0/02/2016 Còn
15 39/2015/TT-BTTTT Thông tư Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị trung kế vô tuyến mặt đất (TETRA)" Bộ Thông tin và Truyền thông 05 00:00:00.0/01/2016 Còn
16 37/2015/TT-BTTTT Thông tư Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị truyền dẫn dữ liệu tốc độ trung bình dải tần 5,8 GHz ứng dụng trong lĩnh vực giao thông vận tải" Bộ Thông tin và Truyền thông 05 00:00:00.0/01/2016 Còn
17 36/2015/TT-BTTTT Thông tư Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị ADSL2 và ADSL2+" Bộ Thông tin và Truyền thông 05 00:00:00.0/01/2016 Còn
18 02/STTTT-BCXB V/v thông báo gia hạn sử dụng Thẻ Nhà báo giai đoạn 2011-2015 Sở Thông tin và Truyền thông 04 00:00:00.0/01/2016 Còn
19 1076/KH-STTTT Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin năm 2016 Sở Thông tin và Truyền thông 30 00:00:00.0/12/2015 Còn
20 80/QĐ-STTTT Nộp tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông vào ngân sách nhà nước Sở Thông tin và Truyền thông 23 00:00:00.0/12/2015 Còn
Trang :
1