Bản in     Gởi bài viết  
UBND tỉnh Quảng Bình - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam hợp tác phát triển hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin và xây dựng Chính quyền điện tử 
Thỏa thuận hợp tác chiến lược về viễn thông - công nghệ thông tin (VT-CNTT) và hợp tác đầu tư xây dựng Chính quyền điện tử (CQĐT) của UBND tỉnh và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông là một trong những nội dung nhằm triển khai Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử; Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2025, Quyết định số 1343/QĐ-UBND ngày 23/4/2018 về việc phê duyệt Đề án xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2018 - 2020.

Mục tiêu của thỏa thuận hợp tác nhằm phát triển hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin; nâng cao chất lượng mạng lưới dịch vụ, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu thông tin liên lạc của nhân dân và hoạt động quản lý, điều hành của lãnh đạo các cấp. Nội dung thỏa thuận hợp tác chiến lược tập trung 06 vấn đề gồm: Xây dựng hạ tầng viễn thông - CNTT; ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước và các ngành đặc thù; hoàn thiện các giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; phát triển nguồn nhân lực viễn thông - CNTT; hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp CNTT và xây dựng cơ chế, chính sách và các quy định cho ứng dụng CNTT.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Quảng Bình và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (ngày 24/9/2020)

Sau khi ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược viễn thông - công nghệ thông tin giai đoạn 2015-2020, UBND tỉnh Quảng Bình đã giao cho Sở TT&TT làm cơ quan đầu mối phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện thỏa thuận hợp tác. Về phía tập đoàn VNPT đã giao cho VNPT Quảng Bình triển khai toàn diện các hạng mục hợp tác. Trong đó, xây dựng chính quyền điện tử là nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu.

Sau 5 năm, hợp tác giữa tỉnh và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, tạo điều kiện cho các cơ quan của tỉnh ứng dụng hiệu quả CNTT vào hoạt động quản lý nhà nước, tạo môi trường làm việc hiện đại, minh bạch, phục vụ tốt hơn cho cải cách hành chính, nâng cao năng lực của bộ máy chính quyền. Hạ tầng VT-CNTT tỉnh Quảng Bình đã được đầu tư, phát triển nhanh chóng, hiện đại, đồng bộ từ thành thị đến nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Sóng di động 3G, 4G, Internet tốc độ cao, truyền hình số được phủ rộng khắp hầu hết các địa bàn của tỉnh, tạo thành các xa lộ thông tin, rút ngắn khoảng cách giữa nông thôn và thành thị, đáp ứng yêu cầu của tỉnh trong xây dựng chính quyền điện tử, kinh tế số, chuyển đổi số; nhu cầu sử dụng dịch vụ VT-CNTT của các khu kinh tế, khu công nghiệp và các khu dân cư trên địa bàn tỉnh. Hệ thống một cửa được triển khai đến 100% các huyện, thị xã, thành phố và 151/151 xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh; hoàn thành triển khai 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, số lượng hồ sơ giao dịch ngày càng tăng. Hạ tầng kỹ thuật, đường truyền phục vụ các phiên họp trực tuyến từ Trung ương đến tỉnh, từ tỉnh đến huyện đạt chất lượng, thông suốt. Phòng họp không giấy E-Cabinet đã được triển khai tại các phiên họp thường kỳ của UBND tỉnh. Mạng truyền số liệu chuyên dùng đã được triển khai, kết nối đến 100% các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện. Trung tâm đô thị thông minh được đưa vào ứng dụng, triển khai thí điểm...các ứng dụng, giải pháp của VNPT đã góp phần nâng cao chỉ số sẵn sàng cho ứng dụng và phát triển CNTT của tỉnh Quảng Bình.

Lễ khánh thành hệ thống truyền dẫn và mạng internet băng rộng tại 2 xã Tân Trạch và Thượng Trạch (ngày 17/9/2020)

Một trong những kết quả có ý nghĩa mà thỏa thuận hợp tác mang lại là Hệ thống truyền dẫn và mạng internet băng rộng tại 2 xã Tân Trạch, Thượng Trạch do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam chấp thuận đầu tư với tổng kinh phí gần 7 tỷ đồng đã được hoàn thiện và đưa vào sử dụng vào tháng 9/2020, hoàn thành mục tiêu thực hiện quang hóa 100% hạ tầng đường truyền đến các Cơ quan Đảng, chính quyền, tổ chức, doanh nghiệp, trường học, cơ sở y tế các cấp và người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Dự án truyền dẫn và mạng truy nhập băng rộng cố định tại 2 xã Tân Trạch, Thượng Trạch cùng với các hệ thống trang thiết bị tiên tiến hiện đại sẽ phục vụ kết nối truyền dẫn cho 5 trạm BTS (Kiểm lâm, Thác Gió, Tân Trạch, Cồn Roàng, Cà Roòng); cung cấp các dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin, dịch vụ internet băng rộng đáp ứng đầy đủ nhu cầu chính quyền điện tử của các cơ quan ở 02 xã Tân Trạch và Thượng Trạch như: Một cửa điện tử VNPT I-Gate; Y tế VNPT-His; Giáo dục VNPT-Edu. Việc đưa internet băng rộng về tới 2 xã biên giới Tân Trạch, Thượng Trạch cũng sẽ góp phần đảm bảo quốc phòng - an ninh, phòng chống thiên tai cho các xã biên giới. Với các tiện ích của internet, sẽ giúp người dân thuận lợi trong việc tiếp cận, tìm kiếm, trao đổi thông tin trên mọi lĩnh vực, nhất là các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kiến thức khoa học, kỹ thuật trong sản xuất, các thông tin giải trí…phục vụ đời sống sản suất, sinh hoạt hàng ngày, từng bước nâng cao đời sống tinh thần cho người dân 2 xã biên giới Tân Trạch và Thượng Trạch.

          Trung tâm Điều hành thông minh được đặt tại Sở Thông tin và Truyền thông cũng đã được VNPT Quảng Bình trang bị đầy đủ các hạng mục quan trọng như: hệ thống màn hình ghép, phần mềm lõi tích hợp các hệ thống thông tin giúp cho các cơ quan quản lý tiếp nhận và xử lý các phản ánh của người dân về tình hình kinh tế xã hội, y tế, giáo dục, giao thông, phương tiện đánh bắt hải sản…Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) là sự tương tác trực tuyến giữa người dân và chính quyền thông qua website và trước mắt ứng dụng trên điện thoại di động áp dụng cho khu vực thành phố Đồng Hới.

          Trong quá trình thực hiện thỏa thuận hợp tác, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đã giới thiệu cho tỉnh Quảng Bình nhiều giải pháp, công nghệ tiên tiến, phù hợp với thực tiễn. Kết quả mà thỏa thuận hợp tác mang lại đã tạo điều kiện cho các sở, ban, ngành của tỉnh ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý nhà nước, tạo môi trường làm việc hiện đại, minh bạch, phục vụ tốt hơn cho cải cách hành chính, nâng cao năng lực của bộ máy chính quyền.

Những kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Quảng Bình và tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam là nền tảng quan trọng để tỉnh Quảng Bình tiếp tục xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh, chuyển đổi số... Việc phát triển chính quyền điện tử, triển khai dịch vụ đô thị thông minh và phát huy những lợi thế của cách mạng công nghiệp 4.0 là một quá trình lâu dài. Vì vậy, trong thời gian tới, UBND tỉnh nghị Tập đoàn VNPT tiếp tục phối hợp nhằm hiện đại hóa hạ tầng VT-CNTT, nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng chính quyền điện tử hướng tới chuyển đổi số; thực hiện các giải pháp về dịch vụ đô thị thông minh; phát triển chính quyền điện tử như: hệ thống phòng họp không giấy, an toàn thông tin, thiết lập mạng diện rộng của tỉnh; quản lý, vận hành Trung tâm điều hành thông minh và Trung tâm dữ liệu điện tử tỉnh Quảng Bình; xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh, chuyển đổi số.

                                                                             Thúy Nhung

 

[Trở về]