Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường thành cổ Đồng Hới 

Ngày 31/7/2017, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình đã có Văn bản số 2633/VPUBND-TNMT truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh về việc giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường thành cổ Đồng Hới.

Theo đó, sau khi có báo cáo của Sở Văn hóa và Thể thao về việc kiểm tra nội dung báo chí phản ánh vấn đề ô nhiễm môi trường thành cổ Đồng Hới, lãnh đạo UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Giao UBND thành phố Đồng Hới: (1) Rà soát, kiểm tra diện tích đất được cấp của các hộ dân xung quanh di tích Thành cổ Đồng Hới để xác định rõ khu vực bảo vệ di tích; đồng thời, có kiến nghị đề xuất và hướng xử lý dứt điểm nhằm đảm bảo cảnh quan xung quanh di tích. (2) Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện tốt công tác thu gom rác thải tại khu vực lòng hồ và vùng phụ cận của di tích; đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, không xả thải ra khu vực hồ thành. Báo cáo UBND tỉnh về tình hình và kết quả thực hiện các nội dung trên trước ngày 30/8/2017.

2. Ban Quản lý dự án Môi trường và Biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới nghiên cứu, xem xét, bố trí hệ thống đấu nối nước thải cho các cơ quan, đơn vị và các hộ dân xung quanh khu vực hồ thành để khắc phục tình trạng xả thải trực tiếp ra hồ làm ô nhiễm môi trường.

Trước đó, chuyên trang Phương Nam Plus của Tạp chí điện tử Văn Hiến Việt Nam ngày 30/6/2017 có đăng bài "Quảng Bình: Dân lấn chiếm gây ô nhiễm thành cổ" của tác giả Thanh Bình phản ánh khu vực thành cổ Đồng Hới bị nhiều hộ dân lấn chiếm và thải các chất thải sinh hoạt gây ô nhiễm nặng trong nhiều năm nay.

Kính thông tin với các cơ quan báo chí và bạn đọc!

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

 

 

[Trở về]