Bản in     Gởi bài viết  
UBND huyện Quảng Trạch báo cáo tình trạng xuống cấp đường liên xã Thanh - Phương - Lưu 

Ngày 05/6/2017, báo điện tử VTC News có đăng bài Dân phẫn nộ vì xe chở đất băm nát tuyến đường đẹp của tác giả Trung Thuần phản ánh tình trạng hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng của tuyến đường liên xã Quảng Thanh - Quảng Phương - Quảng Lưu, gây ô nhiễm môi trường và không đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Bình, UBND huyện Quảng Trạch tổ chức kiểm tra, xác minh thông tin và báo cáo tình hình bằng Văn bản số 536/UBND-KT&HT ngày 15/6/2017.

Theo đó, UBND huyện Quảng Trạch sẽ tiếp tục chỉ đạo Công an huyện, các đơn vị có liên quan và UBND các xã Quảng Thanh, Quảng Phương, Quảng Lưu, Quảng Thạch, Quảng Tiến tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, xử lý nghiêm đối với trường hợp vi phạm về tải trọng lưu thông trên tuyến đường Thanh - Phương - Lưu. Đồng thời đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ huyện nâng cấp tuyến đường liên xã đảm bảo phục vụ sản xuất và đời sống cho nhân dân.

Kính thông tin với các cơ quan báo chí và bạn đọc!

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

[Trở về]