Bản in     Gởi bài viết  
Tuyên truyền công tác đảm bảo ANTT, bảo vệ Đại hội XII của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 

Ngày 13/01/2016, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình đã ban hành Công văn số 33/STTTT-BCXB về việc tuyên truyền công tác đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ Đại hội lần thứ XII của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016.

Download file Công văn tại đây!

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí địa phương, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố, cơ quan đại diện, phóng viên thường trú của Báo Trung ương, ngành, địa phương khác hoạt động trên địa bàn tỉnh quan tâm thực hiện.

PHÒNG BÁO CHÍ XUẤT BẢN

 

[Trở về]