Bản in     Gởi bài viết  

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

I. THÔNG TIN CHUNG:

- Giám đốc: Ông Nguyễn Vĩnh Huế

Di động: 0945. 261357; 0913. 295790

Cơ quan: (0232) 3846345

Email: huenv.stttt@quangbinh.gov.vn

- Phó Giám đốc:

Di động:

Cơ quan: (0232) 3851117

Email:

- Phòng Hành chính: 

Điện thoại: (0232) 3817779

Fax: (0232) 3851118

Email: qbict@quangbinh.gov.vn

Website: http://qbinh.vn

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN:

1. Vị trí, chức năng:

- Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông (CNTT&TT) được thành lập theo Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 12/01/2007 của UBND tỉnh Quảng Bình “là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng để hoạt động, có trụ sở đặt tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình”.

- Trung tâm có chức năng giúp Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức thực hiện các hoạt động sự nghiệp trong lĩnh vực CNTT&TT: quản lý, vận hành, thúc đẩy ứng dụng, đảm bảo an toàn các hệ thống thông tin; đào tạo, truyền thông, tư vấn, dịch vụ thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Về các hệ thống thông tin:

a) Quản lý, duy trì, vận hành, thúc đẩy ứng dụng các hệ thống: Cổng thông tin điện tử, Quản lý Văn bản và Điều hành, Thư điện tử công vụ, Quản lý nhân sự, Một cửa điện tử liên thông và Dịch vụ hành chính công; Cơ sở dữ liệu của tỉnh; Thông tin kinh tế xã hội, Báo cáo trực tuyến …

b) Quản lý, duy trì, vận hành hạ tầng CNTT: phòng máy (DataCenter), mạng diện rộng (WAN); tổ chức lưu trữ dữ liệu; quản lý phần mềm hệ thống; quản lý địa chỉ IP, tên miền Internet; hosting, đặt máy chủ.

c) Tổ chức nghiên cứu, phát hiện lỗ hổng, mã độc, vi rút, bảo đảm các hệ thống thông tin (phần mềm, phần cứng, nội dung) được bảo mật, an ninh, an toàn, hoạt động ổn định 24/24.

2. Tổ chức dịch vụ cung cấp bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống, trang thiết bị viễn thông, tin học, cảnh báo, hướng dẫn, hỗ trợ khắc phục sự cố mạng, máy tính.

3. Tổ chức điểm báo, theo dõi, nắm bắt, tổng hợp, đề xuất giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc, thông tin xấu độc trên mạng.

4. Tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức CNTT&TT cho đội ngũ công chức, viên chức và các tổ chức, cá nhân, tổ chức thi, cấp giấy chứng nhận, chứng chỉ theo quy định hiện hành.

5. Tổ chức, liên kết tổ chức các hoạt động, các sự kiện về thông tin và truyền thông, xuất bản phẩm, bản tin, chuyên mục, chương trình truyền thanh, phóng sự truyền hình về CNTT&TT.

6. Tổ chức các hoạt động về tư vấn, dịch vụ, kinh doanh, mua bán, chuyển giao công nghệ, giải pháp thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông.

7. Tổ chức nghiên cứu, đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động quản lý Nhà nước; giải pháp thúc đẩy ứng dụng CNTT; khảo sát, điều tra, thống kê, tổng hợp, phân tích số liệu về CNTT; tham gia xây dựng cơ chế, chính sách, chương trình, dự án về ứng dụng và phát triển CNTT&TT;

8. Quản lý, sử dụng biên chế, tài chính được giao và thực hiện các chế độ chính sách đối với viên chức, nhân viên, người lao động theo phân cấp quản lý và theo quy định của pháp luật.

9. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Lãnh đạo Sở, Giám đốc Sở.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

 

[Trở về]