Bản in     Gởi bài viết  
Triển khai chỉnh trang cáp thông tin, đảm bảo mỹ quan đô thị 

Triển khai Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 06/7/2017 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, phát triển hạ tầng cáp viễn thông, cáp truyền hình, chiều ngày 3/8/2017, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức kiểm tra hiện trạng cáp thông tin trên các tuyến đường chính tại thành phố Đồng Hới và họp bàn việc chỉnh trang cáp thông tin trên địa bàn tỉnh. Tham dự có đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 4 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông băng thông rộng điện thoại cố định, internet, truyền hình cáp... Trong thời gian qua, để đáp ứng nhu cầu sử dụng của khách hàng, các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp đẩy mạnh phát triển hạ tầng viễn thông mạng cáp thông tin. Ngoài việc kinh doanh, hạ tầng viễn thông đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc phục vụ sự chỉ đạo, điều hành cho cấp ủy, chính quyền các cấp, góp phần quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương. Tuy nhiên, việc đầu tư phát triển hạ tầng cáp thông tin của các đơn vị chưa tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật dẫn đến mất an toàn và ảnh hưởng mỹ quan đô thị.

Qua kiểm tra một số tuyến đường chính trên địa bàn thành phố Đồng Hới cho thấy, hầu hết hệ thống cáp thông tin lắp đặt chưa tuân thủ đúng quy định của Quy chuẩn QCVN 33:2011/BTTTT; khi lắp đặt cáp trục mới không thực hiện thu hồi cáp cũ, cáp thuê bao đã rời mạng, không còn sử dụng số lượng lớn, cáp treo có độ võng không đúng tiêu chuẩn; điểm lắp đặt cáp trên trục không tập trung. Bên cạnh đó, hệ thống cống bể, hào tuy-nen kỹ thuật trên địa bàn thành phố chưa có đầu mối quản lý tập trung, doanh nghiệp triển khai lắp đặt thiếu sự quản lý, giám sát; một số tuyến đường, doanh nghiệp tự ý treo cáp khi chưa có ý kiến của đơn vị quản lý.

Để chấn chỉnh việc phát triển cáp thông tin, đảm bảo an toàn mỹ quan đô thị, các thành phần tham dự đã đóng góp nhiều ý kiến và đưa ra giải pháp khắc phục, thống nhất phương án chỉnh trang cáp thông tin trên địa bàn thành phố Đồng Hới, cụ thể: Treo thẻ nhận biết cáp của từng doanh nghiệp viễn thông và tổ chức rà soát hệ thống cáp thông tin treo không đúng quy định, cáp trục, thuê bao băng đường không đảm bảo kỹ thuật, mỹ quan đô thị; thực hiện quản lý phát triển, lắp đặt mới cáp thông tin và chỉnh trang cáp thông tin trong các khu vực đô thị, tiến tới hạ ngầm cáp ở các tuyến đường đã có công trình ngầm dùng chung; thực hiện xã hội hóa đầu tư đồng bộ hạ tầng ngầm, xây dựng đơn giá cho các doanh nghiệp viễn thông thuê phù hợp theo quy định. Trước mắt chọn tuyến đường Trần Hưng Đạo, thành phố Đồng Hới để chỉnh trang thí điểm, sau đó đánh giá rút kinh nghiệm và triển khai nhân rộng.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo việc quản lý, chỉnh trang hệ thống cáp thông tin trên địa bàn tỉnh, trong đó chú trọng xã hội hóa việc chỉnh trang cáp thông tin; các doanh nghiệp viễn thông chủ động xây dựng kế hoạch chỉnh trang từng tuyến đường chính để Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp và triển khai; các đơn vị có hệ thống cáp thông tin làm đầu mối bó cáp, tháo gỡ những cáp không dùng đến; tuyến đường đã chỉnh trang phải sử dụng công trình ngầm sẵn có để phát triển mới cáp thông tin, nghiêm cấm việc treo mới ngoài hệ thống cáp đã được chỉnh trang. Bên cạnh đó, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao cho Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì tham mưu UBND tỉnh phân cấp quản lý các công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm dùng chung để khai thác sử dụng đạt hiệu quả./.

Quang Hoạt - Hồng Mến

[Trở về]