Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
Trao phương tiện nghe - xem cho hộ nghèo tại 02 xã Trường Sơn, Trường Xuân huyện Quảng Ninh 

Trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ phương tiện nghe - xem cho các hộ nghèo năm 2019, thuộc Dự án Truyền thông giảm nghèo về thông tin, vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh đã tổ chức trao, lắp đặt bộ phương tiện tác nghiệp, tivi, thiết bị đầu thu, radio cho đồng bào dân tộc Vân Kiều ở 02 xã miền núi Trường Sơn và Trường Xuân, huyện Quảng Ninh.

Tại xã Trường Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông đã lắp đặt 01 bộ phương tiện tác nghiệp phục vụ tại xã; trao 15 tivi kèm theo thiết bị đầu thu và 25 đài radio cho 40 hộ đồng bào Vân Kiều. Tại xã Trường Xuân, Sở Thông tin và Truyền thông đã trao 15 tivi kèm theo thiết bị đầu thu và 25 đài radio cho 40 hộ đồng bào Vân Kiều.

Tổ chức trao các phương tiện nghe - xem cho các hộ dân tộc Vân Kiều trong dịp chuẩn bị bước sang năm mới là món quà rất ý nghĩa, giúp người dân vùng miền núi còn nhiều khó khăn, thiếu thốn có điều kiện để tiếp nhận các thông tin, kiến thức thiết yếu phục vụ đời sống sinh hoạt, sản xuất, góp phần rút ngắn khoảng cách thụ hưởng thông tin giữa các vùng, miền.

                                                                              Thúy Nhung

 

 

[Trở về]