Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
Trang bị phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cổ động tại xã; hỗ trợ phương tiện nghe - xem cho hộ nghèo phục vụ giảm nghèo về thông tin năm 2020 
Từ nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2020, Sở Thông tin và Truyền thông đã triển khai chương trình “Trang bị phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cổ động tại xã; hỗ trợ phương tiện nghe - xem cho hộ nghèo phục vụ giảm nghèo về thông tin năm 2020” trên địa bàn tỉnh  
Từ ngày 9/11/2020 đến ngày 24/11/2020, Sở Thông tin và Truyền thông đã bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng: 186 bộ Tivi và đầu thu, 500 Radio cho hộ nghèo tại 07 huyện, thị xã và 13 bộ phương tiện tác nghiệp tại các xã: Đồng Hóa, Văn Hóa, Thanh Hóa, Kim Hóa (huyện Tuyên Hóa); Hóa Tiến, Trung Hóa, thị trấn Quy Đạt (huyện Minh Hóa), Quảng Châu (huyện Quảng Trạch); Quảng Trung (thị xã Ba Đồn); Hưng Trạch, Sơn Lộc (huyện Bố Trạch); Hải Ninh (huyện Quảng Ninh); Ngư Thủy Bắc (huyện Lệ Thủy).


Bàn giao Phương tiện tác nghiệp tại xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa


Bàn giao, lắp đặt Tivi và đầu thu cho các hộ nghèo

Chương trình hỗ trợ phương tiện tác nghiệp và phương tiện nghe xem giúp các địa phương khó khăn, các hộ nghèo có thêm cơ hội cập nhật, nắm bắt thông tin để thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời tiếp cận với các nguồn thông tin, kiến thức trên các lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội. Qua đó, giúp người dân học tập, làm theo để có hướng vươn lên trong cuộc sống và thoát nghèo bền vững.


Mạnh Tuấn
 

[Trở về]