Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
Trang bị phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cổ động; hỗ trợ phương tiện nghe - xem cho hộ nghèo phục vụ giảm nghèo về thông tin tại các huyện, thị xã tỉnh Quảng Bình năm 2019 
Từ nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2019, Sở Thông tin và Truyền thông đã triển khai chương trình “trang bị phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cổ động; hỗ trợ phương tiện nghe - xem cho hộ nghèo phục vụ giảm nghèo về thông tin” tại 07 huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

 Đến đầu tháng 12/2019, Sở Thông tin và Truyền thông đã cơ bản thực hiện việc bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng 04 bộ phương tiện tác nghiệp tại huyện, 04 bộ tác nghiệp tại xã, 329 Tivi và đầu thu, 1.000 Radio cho hộ nghèo.

Chương trình trang bị phương tiện tác nghiệp và hỗ trợ phương tiện nghe xem có ý nghĩa lớn, giúp các địa phương khó khăn, các hộ nghèo có điều kiện tiếp cận kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thông tin, kiến thức trên các lĩnh vực, góp phần rút ngắn khoảng cách hưởng thụ thông tin giữa các vùng, miền.

Một số hình ảnh

 

                                                                             Thúy Nhung

 

[Trở về]