Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
Tỉnh ủy Quảng Bình Họp báo thông tin về Kết quả Đại hội đại biểu Đảng Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
Sáng 30/10, Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức Họp báo thông tin về kết quả Đại hội đại biểu Đảng Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Vũ Đại Thắng, Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy chủ trì Họp báo; đồng chí Cao Văn Định, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Đoàn Ngọc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đến dự.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Cao Văn Định, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thông tin về kết quả Đại hội đại biểu Đảng Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Đại hội đại biểu Đảng Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra trong hoàn cảnh đặc biệt, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà đang dồn lực cho khắc phục hậu quả thiên tai, vì vậy Đại hội rút gọn trong 01 ngày, 28/10/2020. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị dự và chỉ đạo Đại hội. Có 347 đại biểu thuộc 13 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, đại diện cho gần 75.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ dự Đại hội.
Chủ đề của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025: “ Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, đổi mới sáng tạo, huy động mọi nguồn lực, chủ động hội nhập quốc tế, phấn đấu đưa Quảng Bình trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực Bắc Trung bộ”. Phương châm của Đại hội: “Đoàn kết - Dân chủ - kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”.
Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các chỉ tiêu chủ yếu và đề ra 4 khâu đột phá: Phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ, từng bước hiện đại; Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; Phát triển nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng công tác cán bộ. Đại hội đề ra 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Đại hội biểu quyết thông qua danh sách đề cử nhân sự ứng cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 55 đồng chí để bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII. Kết quả 49 đồng chí trúng cử ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong đó nữ có 3 đồng chí, tỷ lệ 6,12%.
Tại phiên họp đầu tiên, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 đồng chí. Đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy. Đồng chí Trần Thắng, đồng chí Trần Hải Châu được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy. Có 9 đồng chí được bầu vào Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đồng chí Đinh Hữu Thành được bầu làm chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm 19 đồng chí chính thức và 01 đồng chí dự khuyết. Đảng bộ tỉnh có 01 đại biểu đương nhiên dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng.
Phát biểu tại buổi Họp báo, Đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương các cơ quan báo chí, phóng viên đã thông tin chính xác, kịp thời về Đại hội. Đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Đại hội Đảng bộ tỉnh diễn ra trong bối cảnh khó khăn, toàn tỉnh vừa đang khắc phục hậu quả lũ lụt vừa đối phó với cơn bão số 9. Đại hội đã bàn, đưa giải pháp chỉ đạo khắc phục khó khăn do mưa lũ vào Nghị quyết Đại hội để trực tiếp chỉ đạo. Sau Đại hội, các đại biểu ở các huyện đã kịp thời trở về địa phương để tiếp tục chỉ đạo khắc phục hậu quả lũ lụt. Đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy mong muốn thời gian tới, các cơ quan báo chí, phóng viên đẩy mạnh tuyên truyền về kết quả Đại hội, tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống.


Thúy Nhung (TTBCXB)

 

[Trở về]