Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
Tình hình dịch bệnh nCoV tại tỉnh Quảng Bình 

Tính đến ngày 09/3/2020, tỉnh Quảng Bình có 1386 người trong diện theo dõi, cách ly, trong đó 1136 người đã qua 14 ngày, còn 250 người hiện đang theo dõi sức khỏe, cách ly y tế tại nhà/nơi cư trú.

TT

Đơn vị

Đang theo dõi <14 ngày

Số đã qua 14 ngày theo dõi

Tổng

Ghi chú

1

Minh Hóa

06

55

61

 

2

Tuyên Hóa

22

201

223

 

3

Ba Đồn

49

132

181

 

4

Quảng Trạch

33

108

141

 

5

Bố Trạch

42

552

594

 

6

Đồng Hới

26

18

44

 

7

Quảng Ninh

41

13

88

 

8

Lệ Thủy

31

57

88

 

 

Tổng cộng

250

1136

1386

 

 

- Tổ chức cách ly y tế tập trung tại Tiểu đoàn 1/Trung đoàn 996/Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình 20 người (có 14 người đã hoàn thành cách ly và được bàn giao về địa phương).

- Có 19 trường hợp được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới, 17 người đã xuất viện.

- Tổng số mẫu xét nghiệm nCoV đã lấy: 14 mẫu; kết quả ngày 10/3/2020 có 14/14 mẫu âm tính.

TTBCXB

[Trở về]