Đội liên ngành kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động phát hành xuất bản phẩm, lịch blốc trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 
Xem tiếp
Kiểm tra việc công bố, gắn dấu hợp quy, nhãn hàng hóa, biểu trưng số hóa truyền hình 

Từ ngày 07 đến ngày 20/12/2017, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình đã tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong công bố, gắn dấu hợp quy, nhãn hàng hóa, biểu trưng số hóa truyền...

Xem tiếp
Kiểm tra hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ truy nhập Internet và trò chơi điện tử công cộng 

Thực hiện Quyết định của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, từ ngày 28 đến ngày 30/11/2017, Thanh tra Sở đã phối hợp với Phòng...

Xem tiếp
Đội liên ngành kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động in 

Thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2017 và Quyết định của Giám đốc Sở TT&TT, từ ngày 16 đến ngày 21/11/2017, Đội liên ngành phòng, chống in lậu tỉnh Quảng Bình đã tiến hành kiểm tra một số cơ sở...

Xem tiếp
Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2017 

Sáng ngày 07/11/2017, để hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11), Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị “Hưởng ứng...

Xem tiếp