Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Quảng Bình: Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm 2020 và triển khai nhiệm... 
Ngày 21/01/2021, Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Bình tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Nguyễn Xuân Ngọc,...
Xem tiếp
Trao quyết định chủ trương đầu tư và ký kết thỏa thuận hợp tác đầu tư với tổng số vốn trên 140.000 tỷ đồng 
Ngày 17-1, tại thành phố Đồng Hới đã diễn ra hội nghị xúc tiến đầu tư Quảng Bình năm 2021. Đồng chí Trịnh Đình Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ tham dự và chỉ đạo hội nghị....
Xem tiếp
Ngành Thông tin và Truyền thông triển khai nhiệm vụ năm 2021 
Sáng 12/1, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm đánh giá công tác năm 2020, giai đoạn 2016-2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021, kế hoạch giai đoạn...
Xem tiếp
Nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong tháng 6/2020 
Ngày 01/6/2020, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật ban hành Công văn số 1479/HĐPH về nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, PBGDPL tháng 6/2020; sau đây là các nội dung các cơ quan, đơn vị...
Xem tiếp
Nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong tháng 7/2020 
Ngày 06/7/2020, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật ban hành Công văn số 1755/HĐPH về nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, PBGDPL tháng 7/2020; sau đây là các nội dung các cơ quan, đơn vị...
Xem tiếp