Văn bản mới về ATTTT
Dự báo sớm về lỗ hổng bảo mật trên Windows có thể bị lợi dụng để tấn công APT diện rộng 
Theo dự báo sớm của Bộ Thông tin và Truyền thông, lỗ hổng CVE-2021-1675 trên hệ điều hành Windows có thể bị tận dụng để tiến hành các chiến dịch tấn công có chủ đích APT lớn trên quy mô rộng trong...

Xem tiếp
5G và Cloud mang đến nhiều thách thức trong đảm bảo an toàn thông tin 

 Các chuyên gia bảo mật đánh giá, công nghệ 5G và Cloud đều mang đến nhiều thách thức...

Xem tiếp
Bảo đảm ATTTM trong hoạt động ứng dụng CNTT của cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2021 

Ngày 01/3/2021, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Kế hoạch số 262/KH-UBND về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông...

Xem tiếp
Định hướng phát triển lĩnh vực an toàn, an ninh mạng năm 2021 

Ngày 11/01/2021, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-BTTTT về định hướng phát triển ngành Thông tin và Truyền thông năm 2021, trong đó có lĩnh vực an toàn, an ninh...

Xem tiếp
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ATTT giai đoạn 2021 - 2025 

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 21/QĐ-TTg ngày 06/01/2021 phê duyệt Đề án “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin (ATTT) giai đoạn 2021 - 2025”.

Xem tiếp