Văn bản mới về ATTTT
    Bản in     Gởi bài viết  
Thông tư số 27/2017/TT-BTTTT quy định về quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng và bảo đảm ATTT trên mạng TSLCD của các cơ quan Đảng, Nhà nước 

Download nội dung Thông tư tại đây!

[Trở về]