Văn bản mới về ATTTT
    Bản in     Gởi bài viết  
Thông tư số 12/2019/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung Thông tư số 27/2017/TT-BTTTT về mạng truyền số liệu chuyên dùng 

Download Thông tư 12 tại đây!

[Trở về]