Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
THÔNG TIN XỬ PHẠT VPHC LĨNH VỰC TTTT NĂM 2018 

Số tiền xử phạt đến thời điểm cập nhật: 4.000.000 đồng

STT

Số QĐ xử phạt và ngày ban hành

Tổ chức, cá nhân bị xử phạt

Địa chỉ

Hành vi vi phạm

Hình thức xử phạt/số tiền

1

01/QĐ-XPVPHC

Công ty cổ phần xây lắp Thành An 96 – Binh đoàn 11

02 Nguyễn Văn Trỗi, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải châu, tp đà nẵng

Sử dụng tần số, thiết bị phát song vô tuyến điện có công suất nhỏ hơn hoặc bằng 150W mà không có giấy phép ( với 02 thiết bị)

4.000.000

[Trở về]