Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
Thông tin xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực TT&TT năm 2016 

Số tiền đã xử phạt đến thời điểm cập nhật: 4.000.000 VNĐ

STT
Số QĐ xử phạt và ngày ban hành Tổ chức/cá nhân
bị xử phạt
Địa chỉ Hành vi vi phạm Hình thức
xử phạt/số tiền

1

QĐ 01/QĐ-XPHC ngày 15/01/2016

Chi nhánh 7- Công ty TNHH Một Thành Viên Xây lắp Điện 2 (TP. Hồ Chí Minh) Thi công tại Đồng Hới Sử dụng thiết bị phát sóng vô tuyến điện không có Giấy phép 4.000.000 đ

 

[Trở về]