Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
Thông tin xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực TT&TT năm 2014 

Tổng số tiền xử phạt: 19.000.000 VNĐ

STT
Số QĐ xử phạt và ngày ban hành Tổ chức/cá nhân
bị xử phạt
Địa chỉ Hành vi vi phạm Hình thức
xử phạt/số tiền

1

QĐ 01/QĐ-XPHC ngày 14/01/2014

Doanh nghiệp tư nhân Tân Bình Đồng Hới Sử dụng sai tần số VTĐ 2.000.000 đ

2

QĐ 02/QĐ-XPHC ngày 23/01/2014

Công ty TNHH in và Thương mại Tiến Thành Đồng Hới Không báo cáo khi thay đổi Chủ cơ sở in Cảnh cáo

3

QĐ 03/QĐ-XPHC ngày 14/8/2014

EPS Đồng Hới Không có văn bản xác nhận thông báo hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính 4.000.000 đ

4

QĐ 04/QĐ-XPHC ngày 26/8/2014

Khách sạn LUX Đồng Hới Sử dụng tần số không đúng quy định trong giấy phép 7.000.000 đ

5

QĐ 05/QĐ-XPHC ngày 11/11/2014

Mai Vĩnh Trang Quảng Ninh Không thực hiện đúng quy trình tiếp nhận đăng ký thông tin thuê bao DĐTT 3.000.000 đ

6

QĐ 06/QĐ-XPHC ngày 11/11/2014

Trung tâm Viettel Ba Đồn Ba Đồn Chấp nhận giấy tờ không đúng quy định khi tiếp nhận đăng ký thông tin thuê bao 3.000.000 đ

 

[Trở về]