Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
Thông tin xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực TT&TT năm 2013 

Tổng số tiền xử phạt: 9.000.000 VNĐ

STT
Số QĐ xử phạt và ngày ban hành Tổ chức/cá nhân
bị xử phạt
Địa chỉ Hành vi vi phạm Hình thức
xử phạt/số tiền

1

QĐ 01/QĐ-XPHC ngày 19/6/2013

Văn phòng đại diện CTCP Hợp Nhất Đồng Hới Không niêm yết công khai danh mục vật phẩm, hàng hóa không được vận chuyển qua mạng bưu chính Cảnh cáo

2

QĐ 02/QĐ-XPHC ngày 22/8/2013

Lê Văn Thẩm Đồng Hới Không thực hiện đúng quy trình đăng ký thông tin thuê bao DĐTT Cảnh cáo

3

QĐ 03/QĐ-XPHC ngày 22/8/2013

Lê Văn Thắng Đồng Hới Không thực hiện đúng quy trình đăng ký thông tin thuê bao DĐTT Cảnh cáo

4

QĐ 04/QĐ-XPHC ngày 22/8/2013

Võ Thị Thu Hiền   Không thực hiện đúng quy trình đăng ký thông tin thuê bao DĐTT Cảnh cáo

5

QĐ 05/QĐ-XPHC ngày 22/8/2013

Đinh Thị Nhị Hóa Tiến - Minh Hóa Không thực hiện đúng quy trình đăng ký thông tin thuê bao DĐTT 5.000.000 đ

6

QĐ 06/QĐ-XPHC ngày 22/8/2013

Nguyễn Xuân Diệu Kiến Giang - Lệ Thủy Bán SIM đã đăng ký thông tin 2.000.000 đ

7

QĐ 07/QĐ-XPHC ngày 24/8/2013

Nguyễn Viết Lợi Duy Ninh - Quảng Ninh Bán SIM đã đăng ký thông tin  2.000.000 đ

8

QĐ 08/QĐ-XPHC ngày 26/8/2013

Cao Viết Hoa Hóa Tiến - Minh Hóa Không cung cấp đầy đủ các tài liệu cho đoàn thanh tra  Cảnh cáo

9

QĐ 09/QĐ-XPHC
ngày 27/8/2013

Khách sạn Luxe Đồng Hới Sử dụng tần số VTĐ không có giấy phép  Cảnh cáo

10

QĐ 10/QĐ-XPHC ngày 27/8/2013

Khách sạn Tân Bình Đồng Hới Sử dụng sai tần số VTĐ  Cảnh cáo

11

QĐ 11/QĐ-XPHC ngày 11/12/2013

Nguyễn Trung Trực Đồng Hới Tàng trữ XBP trái phép  Cảnh cáo

 

[Trở về]