Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
Thông tin xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực TT&TT năm 2012 

Tổng số tiền xử phạt: 0 VNĐ

STT
Số QĐ xử phạt và ngày ban hành Tổ chức/cá nhân
bị xử phạt
Địa chỉ Hành vi vi phạm Hình thức
xử phạt/số tiền

1

QĐ 01/QĐ-XPHC ngày 26/01/2012

Nhà máy xi măng Thắng Lợi Áng Sơn

Vạn Ninh - Quảng Ninh

Sử dụng tần số và thiết bị phát sóng VTĐ không có giấy phép

Cảnh cáo

2

QĐ 02/QĐ-XPHC ngày 20/02/2012

UBND xã Hải Trạch

Bố Trạch

Sử dụng tần số và thiết bị phát sóng VTĐ không có giấy phép

Cảnh cáo

3

QĐ 03/QĐ-XPHC ngày 13/7/2012

Đài Truyền thanh huyện Minh Hóa

Minh Hóa

Sử dụng tần số và thiết bị phát sóng VTĐ không có giấy phép

Cảnh cáo

 

[Trở về]