Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
Thông tin tuyên truyền tháng 6 
I. Công văn hướng dẫn tuyền truyền số 446/STTTT-TTBCXB ngày 04/06/2021

1. Triển lãm sách trực tuyến Kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước.
2. Quỹ Vắc xin phòng Covid-19 Việt Nam
( file audio kèm theo)
3. Mở rộng đối tượng klhai báo y tế điện tử phục vụ phòng, chống dịch Covid-19
4. Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2021
5. Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30-7" năm 2021
6. Tăng cường kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép động vật thủy sản và sản phẩm động vật thủy sản từ nước ngoài vào Việt Nam 

II. Công văn hướng dẫn tuyền truyền số 528/STTTT-TTBCXB ngày 24/06/2021

1. Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

2. Tăng cường truyền thông, cảnh báo lừa đảo, giải mạo tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19

3.Tuyên truyền kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép trâu bò, sản phẩm từ trâu bò từ nước ngoài vào Việt nam trên hệ thống thông tin cơ sở

4. Kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phéo trâu bò, sản phẩm trâu bò từ nước ngoài vào Việt Nam

5. Tuyên truyền công tác quản lý, bảo tồn, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản

6. Tuyền truyền phòng cháy, chữa cháy trên hệ thông thông tin cơ sở

P.TTBCXB

 

 

[Trở về]