Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN THÁNG 4 
1. Công văn của Cục Thông tin cơ sở về cung cấp tài liệu tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
< Tài liệu Hỏi - Đáp kèm theo >
2. Kế hoạch tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Quảng Bình lần thứ III - năm 2021
3. Chỉ thị của UBND tỉnh về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
4. Công văn hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc lần thứ 3, năm 2020-2021
5. Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2022
 
[Trở về]