Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
Thông tin phúc đáp về việc chậm trễ cấp cấp giấy CN quyền sử dụng đất cho 18 hộ dân xã Vạn Ninh 

Ngày 16/8/2017, Báo điện tử Xây dựng có bài “Quảng Bình: Hơn 2 thập kỷ, hàng chục hộ dân mỏi mòn chờ sổ đỏ” của tác giả Nhất Linh phản ánh việc chậm trễ trong giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 18 hộ dân thôn Giữa, xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh.

 

Tiếp nhận thông tin báo chí và đề nghị của Sở TT&TT, Ủy ban nhân dân huyện Quảng Ninh đã tiến hành kiểm tra, xác minh thông tin và rà soát lại toàn bộ hồ sơ liên quan, sau đó có Công văn phúc đáp số 810/UBND-TNMT ngày 30/8/2017.

Theo đó, hiện nay tại khu vực chợ cũ xã Vạn Ninh có 18 hộ trong đó có 10 10 hộ chưa nộp tiền sử dụng đất theo Thông báo nộp tiền sử dụng đất của Chi cục Thuế huyện, 07 hộ đã nộp tiền sử dụng đất nhưng không thực hiện nộp tiền chậm thuế nên chưa được cấp GCNQSD đất và 01 hộ nộp tiền sử dụng đất và đã được cấp GCNQSD đất.

Tiếp nhận thông tin báo chí phản ánh, UBND huyện Quảng Ninh đã tích cực chỉ đạo đẩy nhanh việc cấp GCNQSD đất theo đúng quy định và đã có Tờ trình gửi UBND tỉnh, Sở TN&MT xin phép xác định lại giá đất tại khu vực chợ cũ Vạn Ninh.

Kính thông tin với các cơ quan báo chí và bạn đọc!

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

[Trở về]