Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
Thông tin liên quan hoạt động báo chí của ông Nguyễn Minh Mẫn 

Thời gian gần đây, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình nhận được thông tin về ông Nguyễn Minh Mẫn, thường trú tại xã Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, tự giới thiệu là người của Báo Kinh tế nông thôn khi tiếp xúc, làm việc với một số cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Sở TT&TT đã có văn bản gửi Báo điện tử Kinh tế nông thôn đề nghị rà soát, xác minh thông tin về chức danh, nhiệm vụ hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình hiện nay của ông Nguyễn Minh Mẫn.

Kết quả: Ngày 18/9/2017, Báo Kinh tế nông thôn (kinhtenongthon.vn) đã phúc đáp bằng Công văn số 444/CV-KTNT về việc nhân sự hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Theo đó: Trước đây, ông Nguyễn Minh Mẫn là cộng tác viên của Báo Kinh tế nông thôn tại Quảng Bình. Thời gian gần đây, do hoạt động không hiệu quả và thực hiện chỉ đạo chấn chỉnh hoạt động của các văn phòng đại diện và phóng viên thường trú của các cơ quan báo chí, Ban biên tập yêu cầu ông Mẫn làm báo cáo nhưng ông Mẫn chưa thực hiện. Do đó, Tòa soạn không cấp các giấy tờ liên quan phục vụ tác nghiệp báo chí cho ông Mẫn.

Kính thông tin với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và bạn đọc!

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

[Trở về]