Video hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluezone Tin mới
Xem tiếp
Tăng cường biện pháp đảm bảo an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 
Chiều 31/7/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 các tỉnh, thành phố để rà soát công tác chuẩn bị và tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm...
Xem tiếp
Nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong tháng 8/2020 
Ngày 29/7/2020, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật ban hành Công văn số 1931/HĐPH về nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, PBGDPL tháng 8/2020; sau đây là các nội dung các cơ quan, đơn vị cần...
Xem tiếp
Nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong tháng 7/2020 
Ngày 06/7/2020, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật ban hành Công văn số 1755/HĐPH về nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, PBGDPL tháng 7/2020; sau đây là các nội dung các cơ quan, đơn vị...
Xem tiếp
Nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong tháng 6/2020 
Ngày 01/6/2020, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật ban hành Công văn số 1479/HĐPH về nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, PBGDPL tháng 6/2020; sau đây là các nội dung các cơ quan, đơn vị...
Xem tiếp