Quyết định và Thể lệ "Cuộc thi ảnh về nông thôn mới giai đoạn 2010-2020" 
Xem tiếp
Nghị định Quy định về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác 
Ngày 14/8/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 91/2020/NĐ-CP về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2020. Nghị định thay thế Nghị định...
Xem tiếp
Nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong tháng 9/2020 
Ngày 03/9/2020, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật ban hành Công văn số 2333/HĐPH về nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, PBGDPL tháng 9/2020; sau đây là các nội dung các cơ quan, đơn vị cần...
Xem tiếp
Quyết định và Thể lệ cuộc thi các tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo năm 2020, sửa đổi. 
Xem tiếp
Video hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluezone 
Xem tiếp