Nội dung về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác 
Xem tiếp
Nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong tháng 11/2020 
Ngày 06/11/2020, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật ban hành Công văn số 2823/HĐPH về nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, PBGDPL tháng 11/2020; sau đây là các nội dung các cơ quan, đơn vị...
Xem tiếp
Quy chế phối hợp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 
Quy chế số 01/QC-STTTT-CAT ngày 09/10/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông và Công an tỉnh Quảng Bình về việc phối hợp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong lĩnh vực thông tin và truyền thông...
Xem tiếp
KHẨN TRƯƠNG KHẮC PHỤC HẬU QUẢ SAU LŨ LỤT, ĐẢM BẢO THÔNG SUỐT THÔNG TIN LIÊN LẠC 
Công văn số 993/STTTT-BCVT ngày 21/10/2020 về việc khẩn trương khắc phục hậu quả lũ lụt, đảm bảo thông suốt thông tin liên lạc. 
Xem tiếp
Công điện: Khẩn trương cứu trợ người dân, khắc phục hậu quả mưa lũ 
Công điện số 16/CĐ-UBND ngày 20/10/2020 của UBND tỉnh về việc Khẩn trương cứu trợ người dân, khắc phục hậu quả mưa lũ
Xem tiếp