Bản in     Gởi bài viết  
Thông cáo báo chí: Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ngày 23/3/2020 
 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Lúc 17h00 ngày 23/3/2020)1. Giám sát, cách ly và xét nghiệm

  Ngày 23/3/2020:

- Sở Y tế thông báo kết quả xét nghiệm từ Viện Pasteaur Nha Trang đối với 03 trường hợp (01 trường hợp lưu trú ở khách sạn Vĩnh Hoàng; 02 trường hợp ở xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch). Cả 03 trường hợp âm tính với SARS-CoV-2.

- Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cu ba - Đồng Hới tiếp nhận điều trị cách ly 02 người (01 người đang chờ kết quả xét nghiệm).

Như vậy, tính đến 17h00 ngày 23/3/2020:

- Trên địa bàn tỉnh Quảng Bình không có người nhiễm Covid-19. 

- Hiện còn cách ly điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới: 04 người (01 người đang chờ kết quả xét nghiệm), đã xuất viện 27/31 người.

- Cách ly tập trung tại các cơ sở quân đội của tỉnh: 1142 người (có 24 trẻ em). Trong đó cách ly tại Trung đoàn 996/Bộ CHQS tỉnh: 333 người; c20/PTM/BCHQS tỉnh: 185 người; Trường Quân sự tỉnh: 403 người; BCH Bộ đội biên phòng tỉnh: 150 người, BCHQS Minh Hóa: 67 người.

- Cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú: 583 người, 1477/2060 người đã hết cách ly.

- Kết quả xét nghiệm:

+ Tổng số mẫu lấy xét nghiệm: 44 mẫu.

+ Kết quả: 40 mẫu âm tính, 04 mẫu đang chờ kết quả.

2. Tình hình bệnh nhân và những người tiếp xúc gần

- 04 trường hợp cách ly điều trị tại Bệnh viên Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới sức khỏe ổn định.

- Các trường hợp cách ly tập trung, cách ly tại nhà, nơi lưu trú được theo dõi sức khỏe thường xuyên, hiện tại sức khỏe ổn định.

3. Công tác chỉ đạo, điều hành

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Covid-19 tỉnh  ngày 22/3/2020 đã chỉ đạo một số nội dung chính sau:

          * Sở Y tế chỉ đạo tăng cường  khử trùng, tẩy độc tại cảng hàng không Đồng Hới, cảng biển Hòn La, cửa khẩu quốc tế Cha Lo, tại các khu vực cách ly hoặc các khu vực phát hiện có dịch.

- Triển khai các biện pháp phòng, chống bảo đảm an toàn cho công dân Việt Nam từ các quốc gia có dịch về nước và các lực lượng bảo đảm, phục vụ.

- Hướng dẫn hực hiện nghiêm việc kiểm dịch y tế, khai báo y tế, cách ly y tế, giám sát chặt chẽ, đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch theo quy định.

- Khẩn trương mua sắm thuốc, vật tư, phương tiện, trang thiết bị y tế phòng, chống dịch Covid - 19. Bảo đảm cơ số thuốc, trang thiết bị phục vụ phòng, chống dịch; trước mắt cấp khẩu trang y tế cho công dân Việt Nam từ các quốc gia có dịch về Việt Nam và các cán bộ, nhân viên làm công tác tiếp nhận, phục vụ.

          - Hướng dẫn, chỉ đạo quy trình, phác đồ điều trị theo đúng quy định của Bộ Y tế, hạn chế thấp nhất tử vong.

          - Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và các cơ quan liên quan tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

          - Quyết định thành lập các Tổ chuyên môn, Đội phản ứng nhanh để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống.

          * Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẵn sàng thay mặt Trưởng Ban Chỉ đạo chỉ huy, điều phối công tác tiếp nhận, điều phối công dân nhập cảnh về các địa điểm cách ly tập trung trong và ngoài địa bàn tỉnh Quảng Bình.

          - Phối hợp các sở, ban, ngành tổ chức tuyên truyền cho nhân dân, nhất là các hộ dân xung quanh khu vực cách ly, không để tâm lý nhân dân hoang mang. Phối hợp với Công an tổ chức tuần tra, canh gác bảo đảm an toàn khu vực cách ly.

          - Tổ chức các khu vực cách ly của Bộ Chỉ huy để sẵn sàng tiếp nhận công dân Việt Nam về từ các nước cách ly theo Quyết định của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh.

          * Công an tỉnh phối hợp với tổ tiếp nhận kiểm tra hộ chiếu, hồ sơ quản lý toàn bộ công dân Việt Nam về từ các nước tại địa điểm cách ly tập trung và cửa khẩu Quốc tế Chalo. Phối hợp với ngành y tế và các đơn vị chức năng thực hiện nghiêm việc giám sát, kiểm soát chặt chẽ các vật phẩm, vật chất của công dân tại cảng hàng không Đồng Hới, cửa khẩu Quốc tế Chalo.

          - Bố trí lực lượng, phương tiện dẫn đường cho các phương tiện chở công dân từ cảng hàng không Đồng Hới, cảng biển Hòn La, cửa khẩu quốc tế Cha Lo về các địa điểm cách ly tập trung trên địa bàn  tỉnh và các tỉnh khác trên địa bàn Quân khu; bảo đảm an ninh cho việc cách ly y tế bắt buộc tại cảng hàng không Đồng Hới, cảng biển Hòn La, cửa khẩu quốc tế Cha Lo và các khu vực cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh.

          - Phối hợp với Quân đội tổ chức bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội khu vực cách ly; sẵn sàng lực lượng xử lý các tình huống.

          - Tổ chức khu vực cách ly của Công an tỉnh để sẵn sàng tiếp nhận công dân Việt Nam về từ các nước cách ly theo Quyết định của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh.

          * Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với ngành Y tế thực hiện nghiêm việc giám sát, kiểm soát chặt chẽ dịch tại cảng hàng không Đồng Hới, cảng biển Hòn La, cửa khẩu quốc tế Cha Lo.

          - Tổ chức phân loại, đăng ký, thu hồi Hộ chiếu công dân để quản lý và bàn giao cho các địa điểm cách ly.

          - Tổ chức khu vực cách ly của Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh để sẵn sàng tiếp nhận công dân Việt Nam về từ các nước cách ly theo Quyết định của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh.

          * Sở Giao thông Vận tải chủ trì hiệp đồng bảo đảm lực lượng, phương vận chuyển công dân Việt Nam từ các quốc gia trở về Việt Nam nhập cảnh tại cảng hàng không Đồng Hới, cảng biển Hòn La, cửa khẩu quốc tế Cha Lo đến các địa điểm cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh. Đồng thời vận chuyển công dân đã hoàn thành thời gian cách ly đến các bến tàu, xe, sân bay… trở về địa phương theo yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh.

          - Sẵn sàng huy động bảo đảm lực lượng, phương vận chuyển một phần công dân Việt Nam từ các quốc gia trở về Việt Nam nhập cảnh tại cảng hàng không Đồng Hới, cảng biển Hòn La, cửa khẩu quốc tế Cha Lo đến các địa điểm cách ly khác ngoài địa bàn tỉnh Quảng Bình.

          - Chỉ đạo chuẩn bị tình trạng kỹ thuật các phương tiện, thực hiện công tác vệ sinh phòng dịch cho lái xe và các thành viên khác trên xe (lưu ý trong quá trình vận chuyển công dân cửa thông gió cửa xe phải mở, không sử dụng điều hòa).

          - Cử cán bộ tham gia điều phối xe vận chuyển công dân từ cảng hàng không Đồng Hới, cảng biển Hòn La, cửa khẩu quốc tế Cha Lo đến các địa điểm cách ly trong và ngoài tỉnh.

         * Sở Lao động - Thương binh và Xã hội  tiếp nhận danh sách, hồ sơ công dân Việt Nam từ các quốc gia về nước; cung cấp cho Công an lý lịch, hồ sơ, địa chỉ của từng công dân để bảo đảm quản lý chặt chẽ an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

          - Chỉ đạo Trường dạy nghề lựa chọn cơ sở để tổ chức tiếp nhận công dân đến cách ly tập trung theo Quyết định của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh.

         * Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan truyền thông đăng tải các bản tin về tình hình dịch chính xác, kịp thời và các biện pháp để người dân tích cực, chủ động phòng, chống dịch, không hoang mang, lo lắng.

          - Tổ chức theo dõi, xử lý thông tin giả, thông tin xấu độc trên mạng xã hội. Phối hợp với Sở Y tế, với Công an, Quân đội và các cơ quan, địa phương cung cấp thông tin cho báo chí về việc thực hiện phòng, chống corona.

          - Phối hợp với Quân đội, Công an và Sở Y tế , chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền cho nhân dân khu vực cách ly công dân Việt Nam từ các quốc gia về Việt Nam.

          * Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo các tổ chức thành viên chủ động, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội đối với công tác phòng chống dịch Covid - 19; nhất là quần chúng nhân dân xung quanh các khu vực cách ly hiểu rõ quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước đối với công dân đang lao động, học tập, làm việc tại nước ngoài, các biện pháp để người dân tích cực, chủ động phòng, chống dịch cho bản thân, gia đình và cộng đồng, không hoang mang, lo lắng.

          * UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan, ban ngành tổ chức khu vực cách ly của địa phương để sẵn sàng tiếp nhận công dân Việt Nam về từ các nước để tổ chức cách ly theo Quyết định của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh.

          - Thông báo cho nhân dân địa phương biết khu vực cách ly công dân Việt Nam từ các quốc gia về nước trên địa bàn, không để nhân dân hoang mang, tạo điểm nóng về ANCT-TTATXH.

          - Sẵn sàng ứng phó với các tình huống phòng chống dịch. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cho người dân nhận thức đầy đủ về nguy cơ dịch, không hoang mang và chủ động có sự phòng ngừa thích hợp.

          * Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cu Ba - Đồng Hới chuẩn bị phương án để thu dung, điều trị bệnh nhân có dấu hiệu nhiễm Covid - 19; phối hợp với Sở Y tế để có sự thống nhất trong công tác thu dung, điều trị, đảm bảo thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh Covid - 19.

          - Sẵn sàng 3 xe cứu thương để xử trí tình huống tại các điểm tiếp nhận và các khu vực cách ly của tỉnh.

          * Sở Du lịch khảo sát, làm việc với một số khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở lưu trú … trên địa bàn tỉnh để sẵn sàng tiếp nhận công dân để tổ chức cách ly khi có yêu cầu của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh.

         

                                                                              SỞ Y TẾ

[Trở về]