Quyết định và Thể lệ Cuộc thi các tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 
Thực hiện Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch số 1189/QĐ-LĐTBXH ngày 06/4/2020...

Xem tiếp
Phản hồi bài báo "Quảng Bình: Lấy đất rừng "quên" trình thủ tướng" của Sở Tài nguyên và Môi trường 
Công văn số 1066/STNMT-CCQLĐĐ ngày 08/6/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc phản hồi thông tin bài báo "Quảng Bình: Lấy đất rừng "quên" trình Thủ tướng" của báo Khoa...
Xem tiếp
Tổng hợp nhanh COVID-19 tại Quảng Bình 
Xem tiếp
Báo cáo nhanh Trường hợp người tiếp xúc gần với CoVid-19 (Lúc 16 giờ 00, ngày 13/03/2020) 
Sở Y tế nhận được thông báo từ khách sạn Sài Gòn lúc 15 giờ 30 phút ngày 13/3/2020 và đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình cùng với Trung tâm Y tế thành phố Đồng Hới, phối hợp...
Xem tiếp
BÁO CÁO TÓM TẮT CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGÀNH THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GIAI ĐOẠN 2011 – 2020 
Xem tiếp