Bản in     Gởi bài viết  
Thông báo việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty Thiên Ngọc Minh Uy 

Sở Công thương Quảng Bình có Công văn số 516/SCT-XNK ngày 19/5/2017 về việc thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy.

Theo đó, Công ty Thiên Ngọc Minh Uy đã nộp hồ sơ xin chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp từ ngày 26/4/2017 và Bộ Công thương đã tiến hành quy trình chấm dứt hoạt động để công ty giải quyết quyền lợi của người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định tại Nghị định số 42.2014/NĐ-CP.

Tại tỉnh Quảng Bình có 02 địa điểm bán hàng đa cấp của Công ty Thiên Ngọc Minh Uy , gồm:

- Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy - Chi nhánh Quảng Bình; địa chỉ: số 22 Bà Triệu,TP. Đồng Hới; người liên hệ: Nguyễn Thị Soa, điện thoại: 0977646704.

- Hộ kinh doanh Phượng Hoàng Ba Đồn; địa chỉ: khu phố 5, phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn; người liên hệ: Nguyễn Văn Việt, điện thoại: 0975118385.

Sở Công thương đề nghị các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố công khai rộng rãi thông tin, hướng dẫn người tham gia bán hàng đa cấp và phối hợp giám sát. Trường hợp có khiếu nại, khiếu kiện việc Công ty Thiên Ngọc Minh Uy chưa hoàn thành nghĩa vụ theo quy định thì tổng hợp gửi về Sở Công thương để hướng dẫn, hỗ trợ.

Kính thông tin với các cơ quan báo chí và bạn đọc!

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

[Trở về]