Bản in     Gởi bài viết  
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH 
Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu Mua sắm thiết bị, phần mềm và lắp đặt mạng tại 11 đơn vị, như sau:

- Tên Bên mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình

- Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị, phần mềm và lắp đặt mạng tại 11 đơn vị thuộc  giai đoạn 2 - dự án Nâng cấp hệ thống mạng LAN của các Sở, ban, ngành, địa phương tỉnh Quảng Bình.     

- Nguồn vốn: Nguồn vốn Ngân sách nhà nước.

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: vào 8h00, ngày 06 tháng 6 năm 2014 đến trước 15h00 ngày 11 tháng 6 năm 2014 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành HSYC: Số 02 Hương Giang –P. Hải Đình – TP. Đồng Hới – Tỉnh Quảng Bình; Điện thoại: 84 52 3818383/3851206 ; Fax: 84 52 3844456.

Hạn cuối nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 15h00, ngày 11 tháng 6 năm 2014 tại Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình.

Hồ sơ đề xuất sẽ được mở công khai vào lúc 15h 30 ngày 11 tháng 6 năm 2014 tại Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình, số 02 Hương Giang, TP. Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình. 

BQLDA

[Trở về]