Bản in     Gởi bài viết  
Thông báo kết quả xét nghiệm Sars-cov-2 đối với trường hợp đang được cách ly y tê trên địa bàn tỉnh 
Thông báo số 605/SYT-NVY ngày 21/3/2020 về việc thông báo kết quả xét nghiệm Sars-cov-2 đối với trường hợp đang được cách ly y tê trên địa bàn tỉnh.

Xem nội dung thông báo tại đây!

P.TTBCXB

[Trở về]