Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
Thông báo kết quả xét nghiệm SARS-COV-2 đối với trường hợp đang cách ly trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ngày 21/4/2020 
Thông báo số 949/SYT-NVY ngày 21/4/2020 của Sở Y tế Quảng Bình về việc Thông báo kết quả xét nghiệm SARS-COV-2 đối với trường hợp đang cách ly trên địa bàn tỉnh Quảng Bình  
 Xem nội dung thông báo tại đây!

P.TTBCXB

[Trở về]